Työehtosopimus on ay-liikkeen keskeinen ”tuote”, jossa määritellään palkat, työajat ja lomat ja muita työsuhteen ehtoja ja etuja. 

Työehtosopimuksen tekevät työntekijäjärjestöt ja työantaja tai työnantajajärjestöt. Työehtosopimus on yleensä toimialakohtainen (esimerkiksi Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus) tai työntekijän ammattiasemaan liittyvä (esimerkiksi Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus).

Virkaehtosopimus on valtion, kuntien ja seurakuntien virkamiesten palvelusuhteiden ehtoja koskeva valtakunnallinen sopimus.

Virkaehtosopimuksella sovitaan palkoista, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Se on sisällöltään työehtosopimusta vastaava tai sitä täydentävä. Virkaehtosopimuksen solmii työnantajan puolelta Valtion työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat ja Kirkon työmarkkinalaitos sekä työntekijäjärjestöjen pääsopijajärjestöt (keskusliitot). Samat järjestöt sopivat myös työehtosopimuksia niille työntekijöille, jotka ovat työsopimussuhteisia.

Lue lisää liiton työmarkkinaedunvalvonnasta ja neuvottelutoiminnasta

Lue työehtosopimusten sisältöä