Työharjoittelulla tarkoitetaan opiskelijoiden tai muiden työmarkkinoille tulevien, ammattitaitoa vasta hankkivien henkilöiden työskentelyä. Työharjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta.

Työharjoittelu voi olla vapaaehtoinen tai pakollinen osa opiskelua. Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää työelämään ja syventää harjoittelijan ammattitaitoa.

Työvoimaviranomaisen osoittamasta työharjoittelusta ei saa palkkaa eikä siitä kerry eläkettä, mutta työharjoittelijalle maksetaan työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvausta, jonka tarkoituksena on kattaa työmatkoista ja ruokailuista aiheutuvat lisäkulut.

Insinööriopiskelijalle työharjoittelu on tärkeä osa opintoja ja työuran alkutaivalta.

Tarkista Insinööriliiton kesätyö- ja harjoittelupalkkasuositukset.