Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään kirjallinen työtodistus työnantajalta. Työtodistuksessa on mainittava vähintään työsuhteen kestoaika ja työtehtävät.

Työntekijän erillisestä pyynnöstä työtodistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työtaidosta ja käytöksestä.

Työtodistusta työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta on pyydettävä kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä ja todistusta työtaidosta ja käytöksestä on pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli kymmenen vuotta, työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta vain, jos siitä ei aiheudu hänelle kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus.

Työsuhteen kestäessä työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa väliaikaisia työtodistuksia.