Varallaoloksi kutsutaan sitä aikaa, jonka työntekijä työnantajan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan on velvollinen olemaan päivystysvalmiudessa, josta hänet tarvittaessa voidaan sovitulla tavalla kutsua työhön. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. Varallaoloaikaan sijoittuvat työtunnit ovat luonnollisesti työajaksi luettavaa aikaa.

Varallaolosta on suoritettava työntekijälle korvausta. Korvauksen määrässä on otettava huomioon työntekijän vapaa-ajalle varallaolosta aiheutuvat rajoitukset. Työsuhteeseen noudatettavassa työehtosopimuksessa saattaa olla määritelty varallaolosta maksettavat korvaukset.

Hae lisätietoa työaikaan liittyvistä seikoista kuten varallaolosta ja päivystyksestä YTN:n Työsuhdeoppaasta.

Liiton Työelämän pelisäännöt 2 -koulutus keskittyy työaikaan. Tarkista ajankohtainen koulutustarjonta.