Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä ja työnantaja sopivat työntekijän vapautumisesta palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta määräajaksi. Työnantaja sitoutuu palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa) työttömänä työnhakijana olevan henkilön vastaavaksi ajaksi.

Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta. Työn on täytynyt olla kokoaikatyötä. Lisäksi työsuhteen samaan työnantajaan on täytynyt kestää yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta. Vuorotteluvapaa pitää aloittaa viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jolloin vuorottelija täyttää 60 vuotta.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. 

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia työttömänä maksettavasta päivärahasta.