Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä ja työnantaja sopivat työntekijän vapautumisesta palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta määräajaksi. Työnantaja sitoutuu palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa) työttömänä työnhakijana olevan henkilön vastaavaksi ajaksi.

Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta. Työn on täytynyt olla kokoaikatyötä. Lisäksi työsuhteen samaan työnantajaan on täytynyt kestää yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana vuorottelija täyttää iän, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläkkeen alkamisen alaikärajaa vähennettynä kolmella vuodella.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. 

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia työttömänä maksettavasta päivärahasta.