Työntekijälle maksetaan vuosiloman ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Palkkaan kuuluvat luontoisedut, kuten puhelin-, auto- ja asuntoetu, on oikeus saada sellaisenaan. Luontoisedut, joita työntekijä ei voi käyttää lomansa aikana kuten työsuhteen ehtona oleva lounasetu, voidaan korvata myös rahana ennakonpidätystä varten vahvistetun raha-arvon mukaan, ellei suuremmasta korvauksesta ole sovittu.

Lomaraha on lisäpalkkio, joka usein maksetaan lomapäivien normaalin palkan lisäksi. Lomarahan maksaminen perustuu työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen.

Tyypillinen työehtosopimuksessa sovitun lomarahan suuruus on 50 prosenttia loma-ajan palkasta.

Lisätietoa vuosilomapalkasta ja lomarahasta saat YTN:n Työsuhdeoppaasta.