Lisätyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään säännöllisen työajan ja pisimmän lainmukaisen säännöllisen työajan (8 h) välisenä aikana.

Lisätyötä tehdään työnantajan aloitteesta ja työntekijän suostumuksella. Lisätyöstä on maksettava työntekijälle vähintään säännölliseltä työajalta maksettavaa palkkaa vastaava korvaus.

Työehtosopimuksessa saattaa olla määrätty lisätyöstä korotettu korvaus.

Ylityö on työtä, joka tehdään yli lainmukaisen säännöllisen työajan enimmäismäärän. Ylityöstä sovitaan joka kerta erikseen esimiehen kanssa eikä siihen ole pakko suostua. Ylityöstä maksetaan erillinen korvaus.

Vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään säännöllisen lainmukaisen enimmäistyöajan (8 h) lisäksi vuorokaudessa. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään lainmukaisen enimmäistuntimäärän (40 h) lisäksi viikossa. Siitä maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka.

Työehtosopimus saattaa määrittää paremmat viikoittaisen ylityön korvaukset.

Hae lisätietoa työaikaan liittyvistä seikoista kuten jaksotyöajasta ja vuorotyöstä YTN:n Työsuhdeoppaasta.

Liiton Työelämän pelisäännöt 2 -koulutus keskittyy työaikaan. Tarkista ajankohtainen koulutustarjonta.