23

maalis

23.3.2021 klo 16:00 -

23.3.2021 klo 17:30

Ilmoittautuminen:

Alkaa 1.3.2021 klo 00:00, päättyy 22.3.2021 klo 23:59

Hiilipäästöjen minimoinnin tavoittelu rakentamisessa suunnittelulla ja hallinnalla -verkkokeskustelu

Tervetuloa keskustelemaan Insinööriliiton asiantuntijaverkoston järjestämään tilaisuuteen keskustelemaan kanssamme aiheesta Hiilipäästöjen minimoinnin tavoittelu rakentamisessa suunnittelulla ja hallinnalla!

Tilaisuudessa on kaksi puheenvuoroa, joiden välissä ja jälkeen on mahdollista kysyä kysymyksiä ja käydä vapaata keskustelua aiheesta. Tilaisuus järjestetään Microsoft Teamsissa.

Ensimmäisen puheenvuoron pitää Esa Salminen Vahanen Environment Oy:stä

Esa puhuu aiheesta “Vähähiiliset suunnitteluratkaisut uudis- ja korjausrakentamisessa”, käyden läpi ensin tulevaisuuden muutoksia ja kertoen sitten Vahasen käytännön ratkaisuja näihin muutoksiin.

Toisen puheenvuoron pitää Janne Heinonen Enermix Oy:stä.

Enermix tuottaa Talotohtori-tuotemerkillä teknologia-alustaa, joka mahdollistaa tiedon keräämisen ja analysoinnin rakennuksen rakentamisvaiheesta purkamiseen saakka. Alustalla voidaan jo rakennusvaiheessa seurata rakenteiden olosuhteita ja rakennuksen valmistuttua tilojen olosuhteita ja talotekniikan toimintaa.

Rakentamisvaiheessa määrätään osa koko elinkaaren CO2-päästöistä tekemällä materiaali- ja järjestelmävalintoja, mutta rakennuksen käytöllä on myös suuri merkitys kokonaispäästöihin, sekä energian kulutuksen kautta, mutta myös järjestelmien ja materiaalien käyttöiän kautta. Suurin vaikutusmahdollisuus on tarpeenmukaisella hallinnalla, johon Talotohtorilla on paljon annettavaa.

Ottamalla käyttöön Talotohtori keräämään dataa jo rakennusvaiheessa ja jatkamalla seurantaa käytön aikana, saadaan käyttöön työkaluja, jollaisia ei ole aiemmin ollut. Yleensä joka järjestelmällä on oma käyttöliittymä, eikö tietoja voida yhdistellä ja analysoida yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuden hallinta ja selkeät indeksit ja mittarit ovat suurin lisäarvo.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen sulkeutuu 22.3.