15

syys

15.9.2022 klo 17:00 -

15.9.2022 klo 20:00

Ilmoittautuminen:

Alkaa 8.6.2022 klo 12:00, päättyy 7.9.2022 klo 23:59

Koulutus: Menestyksellisen tiimin rakentaminen

Menestyksellisen tiimin rakentaminen
 
Koulutus auttaa ymmärtämään tiimien rakentamisen tärkeimmät osa-alueet ja kuinka sitoa nämä kehitysalueet päivittäiseen työhön, jolloin työ kehittää tiimejä ja tiimit tehostavat työtä. Tiimien rakentamisen metodi pohjautuu vankkaan monialaiseen kokemukseen, jossa samoja periaatteita voidaan soveltaa eri aloilla.  Painopisteenä koulutuksessa on asiantuntijatiimien rakentaminen ja johtaminen. 

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia systemaattisen, mutta käytännönläheisen tavan rakentaa tiimejä vastaamaan nykyajan organisaatioiden ketteryysvaatimuksiin.  
 
Tavoitteena on ymmärtää, mistä ketteryysvaatimukset tulevat ja miten oikein rakennetut tiimit organisaatioiden perustana luovat pohjan jatkuvalle adaptaatiokyvylle. Koulutus pitää sisällään teoriakoulutusta, itsenäisiä harjoituksia ja keskusteluja tiimihaasteiden ratkaisemiseksi. 
 
Sisältö: 

  • Complex -toimintaympäristö ja tästä johtuvat ketteryysvaatimukset 
  • Mikä on tiimi 
  • Miten tiimit luovat pohjan ketterille organisaatioille 
  • Tiimin rakentamisen peruselementit 
  • luottamus 
  • yhteinen tarkoitus 
  • jaettu tilannetietoisuus 
  • jalkautettu päätöksenteko 
  • Suorituskykyisen tiimin rakentaminen 

Kouluttajana toimii Insinööri Janne Kilpeläinen, joka on Insinööriliiton asiantuntijaverkoston jäsen. Hän on työskennellyt pitkään Nokialla erilaisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Työelämän lisäksi hänellä on runsaasti kokemusta tiimien rakentamisesta huippu-urheilussa ja muilla aloilla.

Koulutus on tarkoitettu Insinööriliiton jäsenille. Jos olet kiinnostunut tekniikan alan ammattilaisille suunnatuista ammatti- ja urakoulutuksista, mutta et ole vielä Insinööriliiton jäsen, liity yli 70 000 jäsenen joukkoon. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja kuuluvat jäsenen urapalveluihin ja etuihin.