30

elo

30.8.2022 klo 09:00 -

30.8.2022 klo 16:00

Ilmoittautuminen:

Alkaa 8.6.2022 klo 12:00, päättyy 22.8.2022 klo 23:59

Koulutus: Projektipäällikön työkalupakki

Projektipäällikön työkalupakki 

Usein projektipäällikön osaamisvaatimuksissa korostuu kolme asiaa: toimialan tuntemus, projektityön menetelmien hallinta sekä ihmisten johtamisen kyvykkyys. Tämä valmennus keskittyy kahteen jälkimmäiseen. Valmennus antaa selkeän kuvan projektipäällikön tehtävistä projektin etenemisvaiheissa, samalla korostaen projektihallintaan liittyvien hyvien käytäntöjen ymmärtämistä ja näiden soveltamista osana käytäntöä.  

 

Valmennus toteutetaan käytännönläheisesti ja menetelmäkeskeisesti, tarjoten selkeitä hyödynnettäviä työkaluja ja mallipohjia työn tueksi.  

Koulutus sopii projektipäällikön tehtävissä työskenteleville tai työn aloittaville.

  

Kurssin sisältö  

 

Ennakkotehtävä: 
Osallistuja kuvaa omaa todellista projektia, jonka puitteissa hän työssään tulee toimimaan, toimii tai on toiminut. Mikäli tällaista ei löydy, hän voi myös esittää kuvitteellisen projektin.  

Toteuta lyhyt (korkeintaan A4) kuvaus, joka sisältää projektia koskevat keskeiset tiedot, kuten tarve/ongelma, hyöty-/tulostavoite, rajaus/laajuus, organisaatio ja resurssitarve (aika/raha/henkilöt).  

 

Koulutuspäivä: 
8.30 Aamukahvi
9.00 Päivän avaus, sisältö, osallistuja esittelyt ja odotukset  
Johdanto projektityöhön  
– Tarkoitus, Hyöty, Viitekehys, Käsitteet  

Projektiorganisaation roolit ja vastuut  
Projektin valmisteluvaiheen tehtävät  
– Projektikuvaus ja asettamispäätös (priorisointi ja valinta)  
– Harjoitus 1: valmennuksen case-projektien valinta etukäteistehtäviä hyödyntäen / Hyöty- ja tulostavoitteiden määrittely  
– Projektin odotusten tunnistaminen sidosryhmä-analyysiä hyödyntäen  

Projektin suunnitteluvaiheen tehtävät  
– Projektin laajuuden rajaus ja tehtäväkokonaisuuksien tunnistaminen ositustekniikalla  
– Harjoitus 2: Tulosten (PBS) ja töiden (WBS) kuvausta osittamalla  
– Aikataulutus, Kustannusarvio, Resursointitarve  
– Riskihallinta  
– Harjoitus 3: Riskihallintasuunnitelman laadinta  

Projektin toteutuksen ohjauksen parhaat käytännöt  
– Kokoukset, raportointi ja muutosten hallinta  
– Viestintä  
– Hyvä johtaminen  

Projektin päättämisen avainasiat  
– loppuraportin laadinta ja opitut asiat  
– päätöstilaisuus  
– jälkiseurantasuunnitelma  

16.00 Valmennuksen johtopäätökset ja päättäminen 

Kouluttajana toimii Tieturi Oy:n projektityön asiantuntija.

 

Koulutuksen aikana tarjotaan myös lounas.

Valmennus on vain Insinööriliton jäsenille. Koulutus on jäsenille ilmainen. Jos olet kiinnostunut tekniikan alan ammattilaisille suunnatuista ammatti- ja urakoulutuksista, mutta et ole vielä Insinööriliiton jäsen, liity yli 70 000 jäsenen joukkoon. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja kuuluvat jäsenen urapalveluihin ja etuihin.