1

joulu

1.12.2021 klo 09:00 -

1.12.2021 klo 12:00

Webinaari

Ilmoittautuminen:

Alkaa 9.6.2021 klo 10:00, päättyy 1.12.2021 klo 07:30

Neuvottelutaidot työyhteisössä

Huom. Ajankohta vaihtunut!

Neuvottelutaidot ovat hyödyksi kaikilla elämän osa-alueilla ja erityisesti työpaikalla. Koulutus parantaa valmiuksia neuvotella työyhteisön sisällä esimiehen ja alaisen välillä, tiimin kesken ja projektiin liittyen. 

Koulutuksessa käydään läpi, miten valmistautua neuvotteluihin, miten neuvotella ja miten varmistaa, että sovitut asiat toteutuvat. Painopisteenä on kahdenväliset neuvottelut ja pienen ryhmän kannanmuodostus, sekä miten sopia käytännöistä uudessa etätyönormaalissa. Lisäksi käydään läpi hankalan ihmisen kanssa neuvottelemista ja toimintatapoja henkilöihin liittyvissä konfliktitilanteissa työyhteisössä. 

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia neuvottelemaan ja ymmärtämään työyhteisön dynamiikkaa paremmin. Koulutus tarjoaa myös työkaluja neuvotteluiden käymiseen ja tiimin tai ryhmän yhteisen tahtotilan muodostamiseen.  

Koulutuksen sisältö 

 • neuvottelutaidot – mitä ne ovat ja miten niitä kehitetään 
 • neuvottelutaktiikat 
 • ihmistyypit ja neuvottelutaktiikat 
 • hankalan ihmisen kanssa neuvottelu 
 • neuvotteluihin valmistautuminen 
 • neuvottelutilanteessa toimiminen 
 • neuvottelujen jälkihoito 
 • tiimin tai ryhmän yhteisen tahtotilan muodostaminen 
 • etäkäytännöt 
 • oman tontin suojaaminen 
 • henkilöihin liittyvät konfliktitilanteet työyhteisössä ja niiden ratkaiseminen 
 • erityistilanteet: esim. palkkaneuvottelut, tulos- ja kehityskeskustelut  

Koulutukseen on varattu aikaa osallistujien kysymyksille. 

Kouluttajana toimii varatuomari Klas Laitinen, joka on Insinööriliiton työsuhdelakimies ja työehtosopimusneuvottelija, jonka jokapäiväinen työ on neuvottelua eri osapuolten kanssa.

Tutustu webinaariohjeisiin ennen osallistumista.

Ilmoittautuminen päättyy webinaariaamuna klo 7.30. Jos tämän jälkeen haluat osallistua webinaariin, pyydä linkki osoitteesta koulutus@ilry.fi

Webinaari on vain Insinööriliiton jäsenille. Tallenne löytyy viikon kuluttua webinaarista jäsensivujen tallennearkistosta. Tutustu laajaan valikoimaan.

Jos olet kiinnostunut tekniikan alan ammattilaisille suunnatuista ammatti- ja urakoulutuksista, mutta et ole vielä Insinööriliiton jäsen, liity yli 70 000 jäsenen joukkoon. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja kuuluvat jäsenen urapalveluihin ja etuihin.