25

huhti

25.4.2023 klo 17:00 -

25.4.2023 klo 20:00

Ilmoittautuminen:

Alkaa 20.12.2022 klo 12:00, päättyy 11.4.2023 klo 14:00

Tapahtuman järjestäjä:

Insinööriliitto IL ry

Palautteen vahvistava voima

Tutkitaan yhdessä, miten voi kerätä palautteen plussapuskuria ja vahvistaa luottamusta niiden tilanteiden varalle, kun työarjessa on vähän hankalampaa.

Keskiössä ovat taidot, joihin jokainen voi itse vaikuttaa. Ne vahvistavat keskinäistä yhteyttä ja luovat myönteistä oppimisen ilmapiiriä. Työyhteisön arvostavissa kohtaamisissa oppiminen on yhteinen voima ja palaute osoitus välittämisestä.

Coachaavalla otteella toteutettu vuorovaikutteinen valmennus, joka

  • pysähdyttää palautetaitojen ja -asenteiden äärelle,
  • auttaa löytämään oman tavan antaa ja pyytää palautetta,
  • vahvistaa arvostavan peilauksen taitoja ja-auttaa näkemään palautteen vahvistavana voimana.

Sisältöjä

  • kasvun asenne, palautetaidot ja välittämisen kulttuuri
  • jumittavat tekijät ja kohtaamisen taito
  • taitavan tiimin palautetaidot ja sparraava pallottelu
  • yhteistyön vahvistaminen ja rakentava palaute

Valmentajana toimii business coach Anna-Mari Siekkeli. Anna-Mari on SparriKumppani, valmennusyrittäjä, jonka missiona on vahvistaa hyvän johtamisen kokemuksia ja työyhteisöjen tavoitteellista yhteistyötä.

Jos olet kiinnostunut tekniikan alan ammattilaisille suunnatuista ammatti- ja urakoulutuksista, mutta et ole vielä Insinööriliiton jäsen, liity yli 70 000 jäsenen joukkoon. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja kuuluvat jäsenen urapalveluihin ja etuihin.