29

maalis

29.3.2022 klo 09:00 -

29.3.2022 klo 16:00

Turku
Länsi-Suomi

Ilmoittautuminen:

Alkaa 8.12.2021 klo 12:00, päättyy 22.3.2022 klo 14:00

Projektipäällikön työkalupakki

Usein projektipäällikön osaamisvaatimuksissa korostuu kolme asiaa: toimialan tuntemus, projektityön menetelmien hallinta sekä ihmisten johtamisen kyvykkyys. Tämä valmennus keskittyy kahteen jälkimmäiseen.

Tässä valmennuksessa yritetään helpottaa projektipäällikkötehtävään määrättyä henkilöä antamalla hänelle selkeä kuva projektipäällikön tehtävistä projektin eri etenemisvaiheissa. Samalla korostuu projektihallintaan liittyvien hyvien käytäntöjen ymmärtäminen ja näiden soveltaminen osana käytännön työtä.

Valmennus on käytännönläheinen ja menetelmäkeskeinen. Siinä tarjotaan selkeitä hyödynnettäviä työkaluja ja mallipohjia työn tueksi.

Sisältö

Etukäteistehtävänä osallistuja kuvaa omaa todellista projektia, jonka puitteissa hän työssään tulee toimimaan, toimii tai on toiminut. Mikäli tällaista ei löydy, hän voi myös esittää kuvitteellisen projektin. Lyhyt (korkeintaan A4) kuvaus sisältää projektia koskevat keskeiset tiedot, kuten tarve/ongelma, hyöty-/tulostavoite, rajaus/laajuus, organisaatio ja resurssitarve (aika/raha/henkilöt). Ennakkotehtävä toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.

8.30-9.00 Aamukahvi tarjolla ennen koulutuksen alkua
9.00 Päivän avaus, sisältö, osallistuja esittelyt ja odotukset

 • Johdanto projektityöhön
  • Tarkoitus, Hyöty, Viitekehys, Käsitteet
 • Projektiorganisaation roolit ja vastuut
 • Projektin valmisteluvaiheen tehtävät
  • Projektikuvaus ja asettamispäätös (priorisointi ja valinta)
  • Harjoitus 1: valmennuksen case-projektien valinta etukäteistehtäviä hyödyntäen / Hyöty- ja tulostavoitteiden määrittely
  • Projektin odotusten tunnistaminen sidosryhmä-analyysiä hyödyntäen
 • Projektin suunnitteluvaiheen tehtävät
  • Projektin laajuuden rajaus ja tehtäväkokonaisuuksien tunnistaminen ositustekniikalla
  • Harjoitus 2: Tulosten (PBS) ja töiden (WBS) kuvausta osittamalla
  • Aikataulutus, Kustannusarvio, Resursointitarve
  • Riskihallinta
  • Harjoitus 3: Riskihallintasuunnitelman laadinta
 • Projektin toteutuksen ohjauksen parhaat käytännöt
  • Kokoukset, raportointi ja muutosten hallinta
  • Viestintä
  • Hyvä johtaminen
 • Projektin päättämisen avainasiat
  • loppuraportin laadinta ja opitut asiat
  • päätöstilaisuus
  • jälkiseurantasuunnitelma

16.00 Valmennuksen johtopäätökset ja päättäminen

Valmentajana toimii Tieturi Oy:n Niklas Reuter, Seniorikonsultti, jonka valmennusalueet ovat mm. Projektien hallinta ja johtaminen, Ihmisten johtaminen ja Yritysten yhteiskuntavastuu.

Koulutuksen aikana tarjotaan aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvit.

Jos olet kiinnostunut tekniikan alan ammattilaisille suunnatuista ammatti- ja urakoulutuksista, mutta et ole vielä Insinööriliiton jäsen, liity yli 70 000 jäsenen joukkoon. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja kuuluvat jäsenen urapalveluihin ja etuihin.