26

huhti

26.4.2022 klo 17:00 -

26.4.2022 klo 20:00

Vaasa
Länsi-Suomi

Ilmoittautuminen:

Alkaa 8.12.2021 klo 12:00, päättyy 19.4.2022 klo 14:00

Peruttu: Tuloshakuinen neuvottelu

Valmennuksessa osallistuja oppii ymmärtämään neuvottelun rakenteen ja dynamiikkaa, toimimaan tavoitehakuisesti ja luovasti, samalla vahvistaen neuvotteluosapuolien keskinäistä luottamusta ja yhteisymmärrystä. Omien neuvottelutavoitteiden saavuttaminen tavalla, joka huomioi myös vastapuolen intressit, antaa hyvän pohjan pitävien neuvottelusopimusten aikaansaamiseksi.

Valmennus soveltuu esimerkiksi esimiehille, asiantuntijoille, hankinnoista vastaaville, ostajille ja myyjille. Valmennus on kokonaisuus, joka muodostuu seuraavanlaisista peruselementeistä

 • Neuvottelun prosessin eri vaiheiden tunnistaminen
 • Valmistautuminen ja neuvottelutavoitteiden asettaminen
 • Kysyminen, viestien havaitseminen ja tulkinta
 • Ehdotusten tehokas käyttö ja niihin reagointi
 • Kaupankäynti sopimusmuuttujien avulla
 • Päätösvalmiuden tunnistaminen
 • Neuvottelutulokseen sitoutumisen varmistaminen

Valmennukseen sisältyy kaksi luento-osuutta ja kaksi harjoitusosuutta, joissa harjoitellaan opetettuja asioita. Harjoitukset vastaavat tyypillisiä työelämän tilanteita, kuten kaupallisia neuvotteluja, yhteistyö- ja alihankintaneuvotteluja, työsuhdeneuvotteluja, reklamaatioiden ja ristiriitatilanteiden käsittelyä. Niiden joukosta voidaan valita ryhmälle sopivin harjoitus.

Valmennuksen sisältö:

 • Luento; Neuvottelun yleiskuvaus ja neuvotteluun valmistautuminen
 • Harjoitus, jossa valmistaudutaan neuvotteluun ja asetetaan sille tavoitteet
 • Luento; Neuvottelun läpivienti
 • Harjoitus jatkuu neuvottelemalla sopimus
 • Harjoituksen purku ja loppuyhteenveto

Kouluttajana toimii neuvottelutaidon valmentaja, Business Coaching Centerin Arto Seppälä. Koulutukseltaan hän on insinööri ja näyttötutkintomestari.

Koulutus on vain Insinööriliiton jäsenille. Jos olet kiinnostunut tekniikan alan ammattilaisille suunnatuista ammatti- ja urakoulutuksista, mutta et ole vielä Insinööriliiton jäsen, liity yli 70 000 jäsenen joukkoon. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja kuuluvat jäsenen urapalveluihin ja etuihin.