Valiokunnat ja työmarkkinavaltuuskunnat

Hallitus voi nimetä jäsenjärjestöjen edustajia valio- ja valtuuskuntiin sekä työryhmiin (tietyn yksittäisen hankkeen valmistelua varten määräajaksi), jotka tukevat hallituksen valmistelu- ja päätöksentekotoimintaa. Valiokunnat toimivat hallituksen alaisina asiantuntijaeliminä. Hallitus vahvistaa valiokuntien perustehtäväkuvat kaksivuotisen toimikauden alussa, lisäksi hallitus voi antaa erillisiä toimeksiantoja.

Järjestövaliokunta

Järjestövaliokunta toimii järjestö- ja kehittämistoiminnan asiantuntijaelimenä ja huolehtii hallituksen järjestövaliokunnalle hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisista sekä hallituksen erikseen osoittamista tehtävistä.

Nykyisen järjestövaliokunnan jäsenet hallitus valitsi toiminnallisten alueiden esityksistä.

 • puheenjohtaja Timo Härmälä
 • Tero Hakala (Veijo Sundqvist) ja Elina Varteva (Sami Puttonen), Pääkaupunkiseutu
 • Veli Tiainen (Mika Paukkeri) ja Miikka Rosten (Markku Uusitalo), Lounais-Suomi
 • Johanna Torvela (Hannu Toivola), Pohjanmaat
 • Henri Skog (Mikko Soipio) ja Juhani Paananen (Aija Karelo), Häme-Keski-Suomi
 • Reijo Mustonen (Johanna Kinnunen), Kaakkois-Suomi
 • Eeva Ruotsalainen (Timo Kinnunen), Itä-Suomi
 • Matias Ahokas (Taneli Voltti) ja Hanne Vähäkuopus (Jani Rikström), Pohjois-Suomi
 • Juha Reinisalo (Markus Salminen) ja Vesa Virtanen (Harri Mäki), Valtakunnalliset jäsenjärjestöt
 • Mikko Puukka (Juhani Hernesniemi), Insinööriopiskelijat
 • esittelijä, järjestöjohtaja Tommi Grönholm
 • tekninen sihteeri, järjestökoordinaattori Marja Riihimäki

Insinöörilehden toimitusneuvosto

Toimitusneuvoston tehtävänä on seurata lehden kehitystä ja antaa palautetta ja vinkkejä sekä lehden ulkoasusta että sen sisällöstä.  

 • puheenjohtaja Jani Pelkonen
 • Tommi Laitinen
 • Tatu Niemelä
 • Tarja Munther
 • J-P Semi
 • Sariina Toukoniemi
 • esittelijä, viestintäpäällikkö Jari Rauhamäki
 • sihteeri, toimitussihteeri Kirsi Tamminen
 • tiedottaja Janne Luotola

Vaalivaliokunta

Edustajakokous valitsee valiokunnan jäsenet neljän vuoden toimikaudeksi. Nykyisen vaalivaliokunnan toimikausi päätyy vuoden 2024 kevään edustajakokouksessa.
Vaalivaliokunta edustajakokouksen avustava toimielimenä muun muassa valmistauduttaessa liiton henkilövaaleihin.

 • puheenjohtaja Hannu Kumpulainen, Hämeenlinnan Insinöörit ry (yksityinen sektori)
 • jäsen Juhani Kaukosuo, Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry (julkinen sektori)
 • jäsen Timo Torvela, Oulun Insinöörit ry (yksityinen sektori)
 • varapuheenjohtaja Hanne Vähäkuopus, Oulun Insinöörit ry (yksityinen sektori)
 • jäsen Pauli Nohynek, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry (opiskelijoiden edustaja)
 • esittelijä Kati Hallikainen
 • sihteeri Marja Riihimäki

Työmarkkinavaltuuskunnat

Valtuuskunnat seuraavat lainsäädäntöhankkeita ja muita alan/sektorin työmarkkinoihin liittyviä kysymyksiä. Valtuuskunnat myös linjaavat ja valmistelevat liiton työmarkkinatoimenpiteitä. Valtuuskuntien jäseninä on Insinööriliitto-yhteisön henkilöjäseniä, joilla on usein luottamushenkilötausta. Valtuuskuntien toimikausi on kaksivuotinen.

Valtuuskunnissa liiton hallitusta edustaa varapuheenjohtaja Jyrki Kopperi. Esittelijänä toimii johtava lakimies Kati Hallikainen ja teknisenä sihteerinä assistentti Ninni Kare. Varapuheenjohtajat Timo Härmälä ja Kari Laitinen toimivat tarkkailijoina.

Valtuuskuntia on kaudella 1.8.2022-31.7.2024 kaksi:

 • julkisen sektorin työmarkkinavaltuuskunta
 • yksityisen sektorin sektorin työmarkkinavaltuuskunta

Kalle Kaipainen
Heini Lassila
Tomi Lappalainen
Juha Moilanen
Tuomas Munnukka
Aki Pöyry
Kai Tiainen
Aulis Veteläinen
Vesa Virtanen
Marko Viholainen

 

Markus Anttila
Aso Arigh
Ilpo Hall
Jari Inkinen
Jyrki Jaakkola
Matti Karhinen
Lassi Karppinen
Tuomo Kinnunen
Marko Klapuri
Lasse Laurikainen
Tero Miettinen
Jukka Mussalo
Marko Mäki
Juhani Nikula
Pekka Simonen
Mika Thynell
Timo Veijola
Jari Äikäs