Valiokunnat ja työmarkkinavaltuuskunnat

Hallitus voi nimetä jäsenjärjestöjen edustajia valio- ja valtuuskuntiin sekä työryhmiin (tietyn yksittäisen hankkeen valmistelua varten määräajaksi), jotka tukevat hallituksen valmistelu- ja päätöksentekotoimintaa. Valiokunnat toimivat hallituksen alaisina asiantuntijaeliminä. Hallitus vahvistaa valiokuntien perustehtäväkuvat kaksivuotisen toimikauden alussa, lisäksi hallitus voi antaa erillisiä toimeksiantoja.

Järjestövaliokunta

Järjestövaliokunta toimii järjestö- ja kehittämistoiminnan asiantuntijaelimenä ja huolehtii hallituksen järjestövaliokunnalle hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisista sekä hallituksen erikseen osoittamista tehtävistä. Erityisesti järjestövaliokunnan toimialueeseen kuuluvat järjestötoiminnan kehittäminen, jäsenhankinta ja -pito, jäsenedut ja -palvelut mukaan lukien järjestökoulutus, järjestörakenteeseen liittyvät kysymykset, koti- ja pohjoismainen järjestöyhteistyö, Insinööriliiton jäsentietojärjestelmät sekä opiskelijatoiminta. 

Nykyisen järjestövaliokunnan jäsenet hallitus valitsi toiminnallisten alueiden esityksistä.

 • puheenjohtaja Timo Härmälä
 • Tero Hakala (Susanna Kalliomäki) ja Elina Varteva (Veijo Sundqvist), Pääkaupunkiseutu
 • Mika Hietikko (Markku Uusitalo) ja Miikka Rosten (Martti Kaurimo), Lounais-Suomi
 • Johanna Torvela (Henna Lehtiö), Pohjanmaat
 • Henri Skog (Mikko T. Niemi) ja Juhani Paananen (Aulis Veteläinen), Häme-Keski-Suomi
 • Linda Jaatinen (Jarkko Uitto), Kaakkois-Suomi
 • Eeva Ruotsalalinen (Ossi Lintula), Itä-Suomi
 • Sariina Vierimaa (Jani Rikström), Pohjois-Suomi
 • Juha Reinisalo (Kalle Kaipainen) ja Vesa Virtanen (Arto Tevajärvi), Valtakunnalliset jäsenjärjestöt
 • Mikko Puukka (Juhani Hernesniemi), Insinööriopiskelijat
 • esittelijä, järjestöjohtaja Tommi Grönholm
 • tekninen sihteeri, järjestökoordinaattori Marja Riihimäki

Insinöörilehden toimitusneuvosto

Toimitusneuvoston tehtävänä on seurata lehden kehitystä ja antaa palautetta ja vinkkejä sekä lehden ulkoasusta että sen sisällöstä.  

 • puheenjohtaja Jari Vihervirta (varajäsen Jani Pelkonen)
 • Jarno Häkkinen (varajäsen Julius Setälä)
 • Tommi Laitinen
 • Tarja Munther
 • Erkki Salonen
 • J-P Semi (varajäsen Mikko Soipio)
 • Sariina Vierimaa
 • esittelijä, viestintäpäällikkö Jari Rauhamäki
 • sihteeri, toimitussihteeri Kirsi Tamminen
 • tiedottaja Janne Luotola

Vaalivaliokunta

Edustajakokous valitsee valiokunnan jäsenet neljän vuoden toimikaudeksi. Nykyisen vaalivaliokunnan toimikausi päätyy vuoden 2021 kevään edustajakokouksessa.
Vaalivaliokunta edustajakokouksen avustava toimielimenä muun muassa valmistauduttaessa liiton henkilövaaleihin.

 • puheenjohtaja Hannu Kumpulainen, Hämeenlinnan Insinöörit ry (yksityinen sektori)
 • jäsen Juhani Kaukosuo, Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry (julkinen sektori)
 • jäsen Timo Torvela, Oulun Insinöörit ry (yksityinen sektori)
 • varapuheenjohtaja Hanne Vähäkuopus, Oulun Insinöörit ry (yksityinen sektori)
 • jäsen Tuomas Saarnilahti, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry (opiskelijoiden edustaja)
 • esittelijä Kati Hallikainen
 • sihteeri Marja Riihimäki

Työmarkkinavaltuuskunnat

Valtuuskunnat seuraavat lainsäädäntöhankkeita ja muita alan/sektorin työmarkkinoihin liittyviä kysymyksiä. Valtuuskunnat myös linjaavat ja valmistelevat liiton työmarkkinatoimenpiteitä. Valtuuskuntien jäsenenä on Insinööriliitto-yhteisön henkilöjäseniä, joilla on usein luottamushenkilötausta. Valtuuskuntien toimikausi on kaksivuotinen.

Valtuuskuntia on kolme:

 • TES-valtuuskunta (yksityisen sektorin työmarkkinatoiminta)
 • KES-valtuuskunta (kuntasektorin työmarkkinatoiminta)
 • VES-valtuuskunta (valtionsektorin työmarkkinatoiminta)

(varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja Jukka Mussalo (Jussi Ohenoja)

Harry Berg (Tero Kollanus), elintarvikealan taustaryhmä
Mika Hinkkanen (Jari Tiusanen), energia-alan taustaryhmä
Jorma Salminen (Niko Jormalainen), ICT-alan taustaryhmä
Risto Kalliojärvi (Jyrki Hietasaari), kemian alan taustaryhmä
Pertti Niemi, EPA taustaryhmä
Pekka Rantala (Ari Kettunen), Metsä taustaryhmä
Jyrki Jaakkola (Kari Lappalainen), PATA taustaryhmä
Juha Mielikäinen (Mika Tjukanov), rakennusalan taustaryhmä
Jukka Mussalo (Tuija Rinne-Ketonen), suunnittelualan taustaryhmä
Janne Mussalo (Pekka Skyttä), teknologia-alan taustaryhmä
Jarkko Harri (Tuomo Kinnunen), tipal taustaryhmä
Jouni Tiilikka (Markus Anttila), IL Hämeen vaalipiiri
Matti Tiihonen, IL Itä-Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Markus Forma (Henri Möksy), IL Keski-Suomen vaalipiiri
Markku Risku (Tuomas Kesäläinen), IL Lounais-Suomen vaalipiiri
Juhani Nikula (Matti Haapamäki), IL Pohjois-Suomen vaalipiiri
Mika Thynell (Juha Reinisalo), IL Tietoalan vaalipiiri
Jussi Ohenoja (Ari Tamminen), IL Uudenmaan vaalipiiri
Hanne Vähäkuopus (Roosa Huttunen), IL opiskelijoiden vaalipiiri
Jyrki Kopperi, IL hallituksen edustaja

Tarkkailijat
Joel Eeli (outi Kostiainen), IOL opiskelijoiden vaalipiiri
Peter Lytz, DIFF
Aki Pöyry (Pekka Liimatainen), VESVA
Kim Harlamow (Vesa Virtanen), VESVA
Teemu Ståhlström (Antero Hammar), KESVA
Perttu Mukkala (Kai Tiainen), KESVA
Timo Härmälä, IL Hallitus
Kari Laitinen, IL Hallitus
Lasse Laurikainen, YTN Hallitus

IL toimiston edustajat
Samu Salo, IL Puheenjohtaja
Petteri Oksa, IL Edunvalvojajohtaja
Kati Hallikainen, TESVAn esittelijä

(varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja Kalle Kaipainen (Juha Moilanen)

Pertti Verronen, ammattikorkeakoulut
Teemu Ståhlström, AVAINTA ICT
Juha Moilanen (Mikko Luukkonen), kaupunki
Perttu Mukkala, kaupunki
Aulis Veteläinen, kuntayhtymä OVTES
Kai Tiainen (Timo Tuomainen), pelastus TS
Antero Hammar, AVAINTA rakentaminen
Jyrki Kopperi, IL hallituksen edustaja

Tarkkailijat
Kari Kujansuu (Kerttu Leutola), IOL opiskelijoiden vaalipiiri
Harry Berg (Jarkko Harri), TESVA
Pertti Niemi (Jyrki Jaakkola), TESVA
Pekka Liimatainen (Aki Pöyry), VESVA
Vesa Virtanen (Kim Harlamow), VESVA
Timo Härmälä, IL hallituksen tarkkailija
Kari Laitinen, IL hallituksen tarkkailija

IL toimiston edustajat
Samu Salo, IL Puheenjohtaja
Petteri Oksa, IL Edunvalvojajohtaja
Kati Hallikainen, KESVAn esittelijä

(varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja Pekka Liimatainen (Vesa Virtanen)

Tomi Lappalainen (Kari Lehtonen), AVIt
Markus Salminen (Kari Komi), ELYt
Kim Harlamow (Harri Mäki), Maanmittauslaitos
Aki Pöyry (Pekka Lehto), Puolustusvoimat
Katri Leino, Ruokavirasto
Mika Kaijanen, STUK
Pekka Liimatainen, TEM
Mauno Pajunen, Traficom
Mika Valtonen (Arto Räty), Valtori
Aki Härkönen, (Arto Tevajärvi) Väylävirasto
Pertti Martinmäki, Yliopistot
Vesa Virtanen (Sami Mankonen), Julkinen sektori
Jyrki Kopperi, IL hallituksen edustaja

Tarkkailijat
Isa Jeskanen (Pauli Nohynek), IOL opiskelijoiden vaalipiiri
Harri Jarkko (Harry Berg), TESVA
Jyrki Jaakkola (Pertti Niemi), TESVA
Kai Tiainen (Perttu Mukkala), KESVA
Antero Hammar (Teemu Ståhlström), KESVA
Timo Härmälä, IL hallitus
Kari Laitinen, IL hallitus

IL toimiston edustajat
Samu Salo, IL puheenjohtaja
Petteri Oksa, IL edunvalvontajohtaja
Kati Hallikainen, VESVAn esittelijä