Insinööriliiton historia alkaa Tampereelta, jossa vuonna 1919 perustettiin Tampereen Teknilliset -yhdistys. Sotavuonna 1943 tasavallan presidentti antoi asetuksen, jolla teknillisen opiston käyneet saivat oikeuden insinööri-nimikkeeseen.

Vähitellen teknillisten oppilaitosten määrä kasvoi ja yhdistyksen toiminta muuttui valtakunnalliseksi. Vuonna 1946 nimeksi otettiin Yleinen Insinööriyhdistys. Viisikymmentäluvulle tultaessa paikallisosastoja oli niin paljon, että toiminta muutettiin liittopohjaiseksi ja nimeksi tuli Insinööriliitto.

Insinöörien määrän kasvaessa kasvoi myös liitto. Samalla työmarkkinaedunvalvonta kehittyi osaksi liiton toimintaa. Osana työmarkkinatoiminnan kehittämistä liitto oli perustamassa Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:ää ja liittyi vuonna 1976 Akavaan.

Kuntien tekniset KTK yhdistyi insinööriliittoon vuonna 2006. Tällöin liiton nimeksi tuli Uusi Insinööriliitto. KTK lähti liitosta pari vuotta myöhemmin ja liitto palautti 2014 nimekseen Insinööriliitto.