Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestön kautta. Liittyessään jokainen voi valita itselleen sopivimman jäsenjärjestön kolmestakymmenestä aluejärjestöstä tai kuudesta valtakunnallisesta järjestöstä. Insinööriopiskelijat kuuluvat Insinööriliittoon Insinööriopiskelijaliiton kautta.

Alueelliset ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt toimivat omien sääntöjensä mukaan soveltaen työskentelyssään Insinööriliiton edustajakokouksen hyväksymiä linjauksia. Oma jäsenjärjestö on jäsenen kanava vaikuttaa myös Insinööriliitto-yhteisön toimintaan.
 
Jäsenjärjestöt tarjoavat jäsenilleen yhteistä toimintaa kuten koulutusta, vierailuja ja vapaa-ajan aktiviteettejä. Monet tapahtumista on suunnattu koko perheelle.

Alueelliset jäsenjärjestöt

Valtakunnaliset jäsenjärjestöt