KES-valtuuskunta

KES-valtuuskunnan kokouksissa käydään läpi kuntasektoria koskevat lainsäädäntöhankkeet ja seurataan muita sektorin työmarkkinatoimintaan liittyviä laadullisia kysymyksiä. KES-valtuuskunta huolehtii Insinööriliiton työtaisteluvalmiudesta sektorillaan ja toimii koordinaattorina kuntasektorin edustuksia valmisteltaessa.

VES-valtuuskunta

VES-valtuuskunta valmistelee ja linjaa Insinööriliiton valtio- ja kirkon sektorin työmarkkinallisia tavoitteita. Se käsittelee sektoria koskevat lainsäädäntöhankkeet ja seuraa muita sektorin työmarkkinatoimintaan liittyviä kysymyksiä.

Valtuuskunnan tehtävänä on seurata Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn neuvottelutoimintaa sektorinsa osalta ja ohjeistaa Insinööriliiton edustajien toimintaa JUKOssa liiton tavoitteiden ja linjausten mukaisesti sekä ohjeistaa sopimusten hyväksymisen tai hylkäämisen suhteen.

VES-valtuuskunta huolehtii Insinööriliiton työtaisteluvalmiudesta sektorillaan.

TES-valtuuskunta

TES-valtuuskunta valmistelee ja linjaa liiton työmarkkinallisia tavoitteita ja huolehtii Insinööriliiton yksityisen sektorin työtaisteluvalmiudesta.

Valtuuskunnassa käsitellään yksityistä sektoria koskevat lainsäädäntöhankkeet ja seurataan muita yksityisen sektorin työmarkkinatoimintaan liittyviä kysymyksiä.