Työmarkkinatutkimus 2021

Tervetuloa vastaamaan työmarkkinatutkimukseen!

Työmarkkinatutkimuksella selvitetään insinöörien ja muiden tekniikan alan ammattilaisten palkkatasoa ja ammattikunnan rakennetta. Vastausten pohjalta kootaan palkkatilastojulkaisu. Tuloksia hyödynnetään myös Insinööriliiton työmarkkinaedunvalvonnan pohjatietona.

Varaa vastaamiseen aikaa n. 15-20 minuuttia. Tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä yksittäisen vastaajan henkilöllisyys käy ilmi missään vaiheessa.

Vastaa kyselyyn: https://link.webropol.com/s/tmt21

Vastausaika päättyy 8.11.

Labour market survey 2021

The purpose of the labour market survey is to examine the wage level of the engineers and the structure of their profession. The survey responses will be compiled into a salary statistics report, which means that replying is extremely important. The results are also used as basic information for the advocacy in the labour market of the Union of Professional Engineers in Finland.

It takes about 15–20 minutes to complete the survey. We will process all the data completely confidentially; the respondents will remain anonymous and will not be revealed at any stage.

Take part in the survey: https://link.webropol.com/s/tmt21

Please submit your responses by 18 November.