Painostusvalmiuskoulutus Insinööriliiton henkilöstöedustajille

Asiantuntijoiden ja ylempien toimihenkilöiden työehdot ovat keskustelun keskiössä tulevana syksynä, kun uusi neuvottelukierros pyörähtää käyntiin. Työehtosopimuksen kirjausten tulee jatkossakin olla sellaisia, että insinöörikuntamme voi hyvin työpaikoilla. Palkankorotuksien tulee taata ostovoima ja sopimustoiminnan olla pysyvää valtakunnallisten sopimusten kautta.

Millä saamme ylemmät toimihenkilöt kiinnostumaan omista työehdoista ja suomalaisesta työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä?
Onko meillä olemassa keinoja, joilla saamme painostusvalmiuden vahvaksi?
Miten liitto voi auttaa juuri sinua, henkilöstöedustaja, tehtävässäsi oman työpaikkasi edunvalvojana?

Tule mukaan alueelliseen läsnäolotilaisuuteen tai osallistu Teamsilla etätilaisuuteen, jossa keskustelun keskiössä on painostusvalmius Insinööriliitossa. Sinun äänesi ja näkemyksesi on nyt tärkein.

Läsnäolotilaisuudet:
8.5. klo 16–20 Oulu
13.5. klo 15–17 Helsinki
21.5. klo 17–19 Tampere
23.5. klo 17-19 Jyväskylä

Teams-tilaisuudet
2.5. klo 16–18 Lounais-Suomi ja Pohjanmaa
14.5. klo 15-17 Pohjois-Suomi
27.5. klo 17-19 Häme- ja Keski-Suomi
29.5. klo 15-17 Itä- ja Kaakkois-Suomi
10.6. klo 15-17 Etelä-Suomi
Ilmoittautuminen Teams-tilaisuuksiin