Insinööriopiskelijaliiton hallitus

Insinööriopiskelijaliiton toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ylintä päätösvaltaa Insinööriopiskelijaliitossa käyttää vuosittainen liittokokous, jonne yhdistykset lähettävät edustajansa. Yhdistysten äänivalta kokouksessa on suhteutettu yhdistyksen kokoon.

Liittokokous valitsee IOL:lle kalenterivuodeksi luottamustoimisen liittohallituksen, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan jokaiselle hallituksen jäsenelle vastuualueen (esim. koulutuspolitiikka, järjestöasiat, kulttuuri), jonka toiminnasta kukin vastaa hallitusvuotensa ajan.

IOL:n koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hallitus(a)iol.fi ja kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)iol.fi. Voit myös olla yhteydessä IOL:n sihteeriin, Mika Kiviharjuun.

IOL:n hallitus 2020

Puheenjohtaja
Teemu Rajala
puh. 0400 722 721

Varapuheenjohtaja
Tuomo Hartikainen
puh. 040 507 6167

Hallituksen jäsen
Roosa Huttunen
puh. 045 653 0553

Hallituksen jäsen
Hanne Vähäkuopus
puh. 040 072 5108

Hallituksen jäsen
Jarno Häkkinen
puh. 040 758 5158

Hallituksen jäsen
Markus Visuri
puh. 040 509 0026

Hallituksen jäsen
Siiri Sillanpää
puh. 040 034 5269

Hallituksen jäsen
Niko Penttilä
puh. 040 093 9385

Hallituksen jäsen
Julius Setälä
puh. 040 828 8660

Hallituksen jäsen
Kaisa Välimaa
puh. 045 151 1061