Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 70 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita. Insinööriliitto tekee työtä parempien työpäivien puolesta.

Insinööriliitto vaikuttaa edunvalvonnan kärkijoukossa ja on tiukasti kiinni työelämän arjessa. Liitto tarjoaa turvaa, menestymisen mahdollisuuksia ja korkealaatuisia palveluita.

Jäsenet
Insinöörijäseniä 60 %, Tietoalan jäseniä 9 %, opiskelijajäseniä 24 % ja muita 7 %

Jäsenjärjestöt 
36

Perustettu
Tampereella vuonna 1919

Suurimmat sopimusalat
Teknologiateollisuus, suunnitteluala, tietotekniikan palveluala

Luottamushenkilöt
Työpaikoilla yli 1 200 luottamusmiestä ja -valtuutettua

Neuvottelujärjestöt
Insinööriliiton jäsenten osalta työehtosopimusten neuvottelutoiminnasta ja muista oikeudellisista, työmarkkinallisista, taloudellisista ja sosiaalista eduista huolehtii osaltaan kaksi neuvottelujärjestöä: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Keskusjärjestö
Insinööriliitto on Akavan toiseksi suurin jäsenjärjestö. Akava valvoo ja edistää valtakunnallisesti ja keskusjärjestötasolla jäseniensä, korkeasti koulutettujen palkansaajien, ammatinharjoittajien ja yrittäjien etuja.
Lisätietoa Akavan toiminnasta www.akava.fi.

Insinööriliiton hallitusohjelmatavoiteet
Insinööriliiton hallitusohjelmatavoitteet (pdf)

Insinöörikunnan kokovartalokuva

Tilastotietoa insinööreistä

Naisten osuus 14 %
Keski-ikä 42 vuotta
Ammattivuosia keskimäärin 15 vuotta
Kokopäivätyö 91 %
Kokonaistyöaika keskimäärin 40,2 h/vko
Toimiasema  
  - ylinjohto, yrittäjä 3 %
  - johto 5 %
  - ylempi keskijohto 12 %
  - alempi keskijohto 14 %
  - asiantuntija 62 %
  - toimihenkilö 5 %
Bruttopalkka, keskiarvo 4 199 e/kk
Bruttopalkka, mediaani 3 950 e/kk
Alkupalkka, mediaani 2 771 e/kk
Työnantaja, yksityinen sektori 90 %
Työnantaja, julkinen sektori 10 %