Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestön kautta. Liittyessään jokainen voi valita itselleen sopivimman jäsenjärjestön kolmestakymmenestä aluejärjestöstä tai kuudesta valtakunnallisesta järjestöstä. Insinööriopiskelijat kuuluvat Insinööriliittoon Insinööriopiskelijaliiton kautta.

Alueelliset ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt toimivat omien sääntöjensä mukaan soveltaen työskentelyssään Insinööriliiton edustajakokouksen hyväksymiä linjauksia. Oma jäsenjärjestö on jäsenen kanava vaikuttaa myös Insinööriliitto-yhteisön toimintaan.
 
Jäsenjärjestöt tarjoavat jäsenilleen yhteistä toimintaa kuten koulutusta, vierailuja ja vapaa-ajan aktiviteettejä. Monet tapahtumista on suunnattu koko perheelle.

Alueelliset jäsenjärjestöt

Valtakunnalliset jäsenjärjestöt

 • Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL
  Insinöörikouluttajat ry
  Katsastusinsinöörit ry
  Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry
  Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta STUKI
  Teknillisen Tarkastuskeskuksen Insinöörit ry (TTKI)
  Aluehallinnon Insinöörit AHI ry
  Yleinen Insinööriyhdistys YIY ry
  Valtiohallinnon Insinöörit VHI ry ry
   
 • Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry
 • Valtion maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset VMT ry.