Ingenjörsförbundet är ett fackförbund för ingenjörer, ingenjörsstuderande och andra tekniska experter med ca 70 000 medlemmar. Ingenjörsförbundet, som är grundat år 1919, är ett av de största medlemsförbunden inom centralorganisationen Akava.

Medlemmarna hör till Ingenjörsförbundet via 30 lokala och 6 riksomfattande medlemsorganisationer. Dessa organisationer är aktiva intressebevakare som arrangerar olika evenemang, social samvaro och kompetenshöjande utbildningar. De erbjuder även möjligheter att påverka utvecklingen inom branschen.

Ingenjörsförbundets centralbyrå finns i Böle, Helsingfors, men de har också regionala byråer med ombudsmän i Uleåborg, Björneborg, Tammerfors, Jyväskylä och Kuopio. Förbundet sysselsätter över 70 personer.

I kärnan av intressebevakning

Ingenjörsförbundet bevakar medlemmarnas professionella intressen lokalt, nationellt och internationellt.   Organisationen deltar i arbetsmarknadsförhandlingar via Akavas förhandlingsorganisationer – De högre tjänstemännen YTN och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbets- och tjänstekollektivavtalen som Ingenjörsförbundet har ingått ökar de tekniska experternas inkomster och förbättrar arbetsförhållandena. Förbundets förtroendemän stödjer medlemmarna på arbetsplatserna.

Därutöver främjar Ingenjörsförbundet medlemmarnas utbildningsmässiga och näringspolitiska intressen. Förbundets utbildningspolitiska mål är att trygga en högklassig och uppskattad ingenjörsutbildning i samarbete med yrkeshögskolor. Näringspolitikens centrala punkter är sysselsättning, utveckling av arbetsliv och arbetshälsa samt bekämpning av grå ekonomi.    

Partnern i karriären

Ingenjörsförbundets tjänster hör till alla medlemmar. Förbundet erbjuder karriär- och arbetssökningstjänster: utbildning, karriärcoaching, lönerådgivning och arbetsplatsbörs. Juridiska tjänster som anställningsrådgivning hjälper medlemmarna med arbetslivets rättsliga frågor, dessutom är varje medlem skyddad med en ansvars- och rättskyddsförsäkring.

Medlemskapet i Ingenjörsförbundet erbjuder olika förmåner också på fritiden, bl.a. olycksfalls- och reseförsäkring. Med vardagsjuridiska frågor är det möjligt att kontakta EverSheds Advokatbyrås telefonrådgivning, dessutom får medlemmarna olika rabatter från Ingenjörsförbundets samarbetspartner.

Arbetslöshetskassan

Via Ingenjörsförbundet är det möjligt att ansluta sig till arbetslöshetskassan KOKO.

Kontaktuppgifter för kundtjänsten

Ingenjörsförbundets kundtjänst betjänar sina medlemmar varje vardag per telefon 0201 801 801 (kl. 9–16, 8,4 cent/min) eller per e-post asiakaspalvelu(at)ilry.fi. Vänligen observera att de främsta servicespråken är finska och engelska.