Minna Johansson

järjestöasiantuntija
050 475 7013
minna.johansson@ilry.fi
Itä-Suomen insinööriopiskelijoiden piirivastaava
Vastuukoulut; XAMK, Savonia AMK, LAB, Karelia AMK