Neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN neuvottelee yksityisellä sektorilla työskentelevien palkansaajien työehtosopimuksia.