13.3.2024

Insinööriliitto palkitsee parhaita insinööritöitä

Tekniikan alan opiskelijat tekevät vuosittain merkittävän määrän opinnäytetöitä, joilla on selkeä yhteys työelämään ja insinöörityön kehittämiseen. Opinnäytetöistä puhutaan kuitenkin aivan liian vähän. Sen tähden Insinööriliitto haluaa nostaa jäsentensä osaamista esiin, ja liitto palkitsee vuoden parhaita insinööritöitä. Kilpailussa on kaksi erillistä sarjaa: AMK-insinööritöille ja YAMK-insinööritöille.

Edellytyksille kilpailuun osallistumiselle on, että työn tulee olla valmistunut 1.1.2023 –25.8.2024 eikä osallistuja ole hakenut palkintoa aiemmin.

Hakuaika päättyy 25.8.2024.

Palkitussa työssä arvostetaan muun muassa innovatiivisuutta, luovuutta, huolellisuutta ja oivaltavuutta. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja insinööriammatin arvostuksen nostaminen ovat myös erinomaisen insinöörityön elementtejä.
Palkinnon summa on 5 000 euroa kummassakin sarjassa erikseen.

Hae palkintoa, jos
– olet Insinööriliitto-yhteisön jäsen.
– olet tehnyt opinnäytetyön, joka voi olla empiirinen tai käsitteellinen kirjallinen teos tai muu tuotos, esimerkiksi kehittämishanke.
– opinnäytetyösi on julkinen.
– opinnäytetyösi on joko alemman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lopputyö.
– opinnäytetyösi kieli on suomi tai englanti.

Miten haet palkintoa?
– liitä hakemukseesi perustelukirje ja opinnäytetyön arviointi sekä lisäksi opinnäytetyösi (esimerkiksi linkki Theseukseen).
– maksimissaan yhden A4:n mittaisesta perustelukirjeestä pitää ilmetä tutkimuksen aihe ja mahdolliset tulokset, yhteys työelämän tai tekniikan alan kehittämiseen sekä perustelut sille, miksi työ on palkitsemisen arvoinen.
– hakuaika päättyy 25. elokuuta
hae palkintoa hakulomakkeella tästä

Palkinnot jaetaan loppusyksystä voittajille ilmoitettavana ajankohtana. Palkittujen toivotaan esittelevän työnsä palkinnonjakotilaisuudessa.
Insinööriliitto toivoo saavansa monipuolisesti ehdotuksia opinnäytetöistä erilaisista teemoista.