Työsuhdepalvelut

Insinööriliitosta saat apua ja opastusta työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä sekä mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Työsuhdeneuvonnasta saat henkilökohtaista apua. Jäsenille on tarjolla koottua tietoa työelämän eri tilanteisiin, niihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen sekä laaja valikoima erilaisia oppaita. Liiton lakimiehet hoitavat jäsenten oikeusjutut itse.

 

Voimassa olevat työehtosopimukset löydät edunvalvonnan alta. 

Työsuhdeneuvonta

Insinööriliiton työsuhdeneuvonta opastaa ja auttaa työsuhteisiin ja työelämän arkeen liittyvissä asioissa. Työsuhdeneuvonnan sivuille on koottu tietoa työelämän eri aiheista ja niihin liittyvät usein kysytyt kysymykset.

Työelämäoppaat ja -julkaisut

Liitto tarjoaa laajan valikoiman erilaisia oppaita työelämän tueksi. Tarjolla on esimerkiksi työsuhdeopas, jossa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä.

Luottamusmies verkossa

Joskus työelämässä tulee yllättäen vastaan omaa työsuhdetta koskeva kysymys, johon kaipaat selkeää tietoa toimintatavoista tai mahdollisuuksista. YTN:llä on Oma luottamusmies-verkkopalvelu, joka on kätevä ja luotettava keino etsiä vastausta mieltään askarruttavaan kysymykseen.

Oma luottamusmies -palvelu on hyvä apu etenkin sellaisille jäsenille, joiden työpaikalla ei ole valittu luottamusmiestä. Palvelussa on käyty läpi muun muassa palkkaan, vuosilomaan, työaikaan ja perhevapaisiin liittyviä asioita. Voit aina ottaa yhteyttä liiton asiakaspalveluun tai asiantuntijoihin, jos vastausta ei löydy tai haluat vielä varmistaa asian oikeellisuuden.

Lakimiesten hoitamat jäsenten työsuhdeasiat

Lue esimerkkejä liiton lakimiesten hoitamista jäsenten työsuhdeasioista. Insinööriliiton lakimiehet hoitavat muiden tehtävien ohessa lukuisia työsuhdeasioita, jotka käsittelevät muun muassa palkkasaatavia ja riitoja työsuhteen päättämisestä.

Oikeusapu

Insinööriliiton jäsenyyteen kuuluu mahdollisuus saada liitolta lakipalveluita. Lakipalvelut käsittävät lainopillisen neuvonnan, sovintoneuvottelut ja tarvittaessa myös oikeusavun tuomioistuimessa jäsenen työ- tai virkasuhdetta koskevissa työoikeudellisissa riita-asioissa.

Palvelut vain jäsenille

eLakipalvelut vastaa yleisimpiin työelämän kysymyksiin ajasta ja paikasta riippumatta.

eLakipalvelut

Liiton jäsensivuilla on oppaita, jotka liittyvät osakassopimuksiin, toimeksiantosopimuksiin ja yrityksen perustamiseen.

Oppaat vain jäsenille