Opiskele insinööriksi

Opiskeletko tai oletko jo valmistunut lukiosta tai ammattikoulusta? Entä oletko kiinnostunut tekniikasta ja haluat luoda uutta sekä parempaa tulevaisuutta kaikille? Olet kiinnostunut matikasta, fysiikasta tai kemiasta ja haluat myös soveltaa oppimiasi asioita käytännössä. Jos tunnistat näistä itsesi, niin insinööriopinnot ovat sinua varten!

Miksi insinööriksi?

Insinöörien keskeinen ominaisuus on uteliaisuus. Insinöörit havaitsevat teknisiä ja teknologisia ongelmia ja pyrkivät löytämään niihin luovia ratkaisuja. Voit valita insinööriopinnoista juuri sinua eniten kiinnostavan koulutusohjelman – voit opiskella muun muassa tieto- ja viestintätekniikka, energiatekniikkaa, ympäristötekniikkaa, kone- ja tuotantotekniikka tai vaikkapa logistiikkaa. Ammattikorkeakouluja riittää ympäri maata. Valinnanvaraa siis riittää!

Työelämässä insinöörit voivat toimia lähes kaikilla aloilla ja ammattinimikkeitä on tuhansia. Insinöörinä voit toimia muun muassa suunnittelun parissa, tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä, myynnissä ja markkinoinnissa tai vaikkapa esihenkilötehtävissä. Insinöörien työllisyystilanne on Suomen yleistä tilannetta parempi.

Saat työstäsi myös asiallisen korvauksen: insinöörien mediaanipalkka vuonna 2022 oli 4 300 e/kk. Vastavalmistuneiden mediaanipalkka viime vuonna oli puolestaan 3 150 e/kk. Tekniikan alan asiantuntijoiden oma ammattiliitto, Insinööriliitto, pitää myös tulevaisuudessa huolen alan edunvalvonnasta ja työehtojen kehittämisestä.

Missä insinööriksi voi opiskella?

Insinööriksi voi opiskella 17 suomenkielisessä ja kolmessa ruotsinkielisessä ammattikorkeakoulussa Helsingistä Rovaniemelle. Koulutusohjelmia on useita ja ne vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Parhaan ja ajanmukaisimman tiedon eri koulutusohjelmista saat ammattikorkeakoulujen omilta verkkosivuilta sekä osoitteesta opintopolku.fi. Insinööriopintoihin haetaan valtakunnallisen yhteishaun kautta.

Insinööriopinnot

Insinööritutkinnon kesto on noin 4 vuotta ja 240 opintopistettä. Matemaattis-luonnontieteelliset aineet muodostavat insinööritutkinnon kovan ytimen ja perusopintoihin kuuluu lisäksi viestintää, kieliä ja tietotekniikkaa. Alan ammattiopinnoilla sinusta muovataan oman alasi asiantuntija. Harjoittelulle on varattu reilusti tilaa eli 30 opintopistettä, ja käytännönläheisyyttä tukee myös 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö eli insinöörityö.

Insinööri työelämässä

Insinööriliiton tutkimusten mukaan insinöörien tehtävänimikkeitä on tuhansia. Tekniikan ja teknologian osaajien tarve jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa. Vastavalmistunut insinööri aloittaa uransa yleensä asiantuntija- tai suunnittelutehtävissä. Kokemuksen karttuessa tehtävät muuttuvat vaativimmiksi asiantuntija-, johto- ja hallintotehtäviksi. Suomalaisen insinöörikoulutuksen taso on korkeasti arvostettua myös kansainvälisillä markkinoilla. Insinööritutkinto on B.Eng eli Bachelor of Engineering -tasoinen.