Palkka-asiat

Insinööriliitto tuntee insinöörien ja tekniikan alan asiantuntijoiden palkkatason. Vuosittain julkaistavat palkkatilastot perustuvat tuhansien insinöörien ja tekniikan alan ammattilaisten palkkatietoihin. Liitto julkaisee myös palkkasuositukset sekä vastavalmistuneille että kesätöihin ja harjoitteluun. Palkkaneuvonnan työkalut sekä henkilökohtainen palkkaneuvonta ovat apuna esimerkiksi uuden työpaikan palkkatoivetta pohtiessa.

Palkkatilastot

Insinööriliitto toteuttaa vuosittain työmarkkinatutkimuksen, joka toimii apuvälineenä neuvottelutoiminnassa ja jäsenten palkkaneuvonnassa. Palkkatilastoissa on palkkataulukoita esimerkiksi eri aloilta, tehtävistä ja maantieteellisiltä alueilta. Tilastot koostuvat noin 10 000 insinöörin palkkatiedoista. Insinööriliitto seuraa myös mm. tietoalalaisten palkkoja.

Palkkanosturi

Palkkanosturi on työkalu, jonka avulla voi haarukoida sopivaa palkkatasoa esimerkiksi palkkatoiveeksi uutta työpaikkaa hakiessa. Kun haluat neuvotella palkasta, tutustu palkkatilastoihin ja haarukoi omaa palkkatoivettasi palkkanosturin avulla.

Henkilökohtaista palkkaneuvontaa

Insinööriliiton palkkaneuvontatiimin asiantuntijat antavat henkilökohtaista palkkaneuvontaa työuran eri vaiheissa, niin kotimaan kuin ulkomaiden palkka-asioissa.

Palkkasuositukset vastavalmistuneille ja opiskelijoille

Insinööriliitto julkaisee vuosittain palkkasuositukset vastavalmistuneille insinööreille ja opiskelijoille kesätöihin sekä työharjoitteluun. Katso palkkasuositukset.

Vinkit palkkaneuvotteluun

Hyvät vinkit palkkaneuvottelutilanteeseen saa jäsensivuilta.

Näin neuvottelet palkasta

Insinöörikunnan kokovartalokuva

Naisten osuus 15 %
Keski-ikä 42 vuotta
Ammattivuosia keskimäärin 15 vuotta
Kokopäivätyössä 92 %
Kokonaistyöaika keskimäärin 39,0 h/vko
Toimiasema
– ylin johto, yrittäjä 2 %
– johto 4 %
– ylempi keskijohto 10 %
– alempi keskijohto 13 %
– asiantuntija 69 %
– toimihenkilö 2 %
Bruttopalkka, keskiarvo 4 335 e/kk
Bruttopalkka, mediaani 4 050 e/kk
Alkupalkka, mediaani 2 900 e/kk
Työnantaja, yksityinen sektori 90 %
Työnantaja, julkinen sektori 10 %