Edunvalvonta

Insinööriliitto ajaa ja valvoo jäsentensä etua monella alueella. Jäsenille tunnetuin osa on työmarkkinatoiminta. Sen lisäksi liitto kehittää työelämää ja työhyvinvointia muun muassa vaikuttamalla niitä koskevaan lainsäädäntöön. Myös maan elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen on liiton ydinalueita. Edunvalvonta on yhä enemmän kansainvälistä.

Kansainvälinen edunvalvonta

Edunvalvonnalla ei ole rajoja eli se on kansainvälistä: liiton edunvalvonta on vaikuttamista muun muassa Euroopan unionissa.

Työmarkkinatoiminta

Työ- ja virkaehtosopimukset ovat keskeisin osa työmarkkinaedunvalvontaa. Niistä neuvotteleminen ja sopiminen on ammattiliittojen ydintoimintaa.

Koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikka ja siihen vaikuttaminen on yksi Insinööriliiton keskeisintä ja perinteisistä edunvalvonnan kohteista. Liiton koulutuspolitiikka kiteytyy tavoitteeseen säilyttää suomalainen insinöörikoulutus kansainvälisesti korkealla tasolla.

Koulutuksessa laadun ja määrän pitää kulkea käsi kädessä. Korkeakoulujärjestelmän on tuotettava työmarkkinoille sekä tieteellisesti suuntautuneita tekniikan asiantuntijoita että käytännön osaajia. Insinöörien liikakoulutus ei ole yhteiskunnan, elinkeinoelämän eikä yksilön edun mukaista.

Elinkeinopolitiikka

Suomalainen hyvinvointi ja työllisyys lepää elinvoimaisen ja kilpailukyisen vientiteollisuuden varassa. Lähes kaikkien menestyneimpien yritysten taustalla ovat suomalaisten insinöörien ja muiden tekniikan alan asiantuntijoiden innovaatiot ja työ.

Insinööriliitto edistää jäsentensä työllisyyttä ja koko maan hyvinvointia elinkeinopoliittisen vaikuttamistyön avulla. Se on vaikuttamista päättäjiin, lakeihin ja asetuksiin niin kotimaassa kuin Euroopan unionissa. Työ vaatii tietoa ja tutkimusta, joita muun muassa liiton oma tutkimustoiminta tuottaa.

Yrittäjyystoiminta

Työelämän murros tekee yhä useammasta palkansaajasta yrittäjän. Insinööriliitossa on jäseninä paljon yrittäjiä, joiden ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen sekä aseman parantaminen ovat liiton edunvalvonnan kohteena.

Yrittäjyystoiminnan edistäminen on osa Insinööriliiton vaikuttamistyötä. Tekniikan alan elinvoimainen yrittäjyystoiminta on niin palkansaajan kuin yrittäjän etu.

Vaaleissa vaikutetaan

Yhteiskuntavaikuttaminen ja vaaleissa vaikuttaminen on osa Insinööriliiton edunvalvontaa. Tavoitteena on, että yhteiskunnallisen päätöksenteon eri tasoille valikoituu tekniikan alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden asioita ja näkökulmia ymmärtäviä ihmisiä. Tästä syystä Insinööriliitto kannustaa jäseniään osallistumaan vaaleihin ehdokkaina ja äänestäjinä.

Jäsenkunnan etuja valvotaan myös julkisuudessa. Insinööriliitto pyrkii herättämään jäsenilleen tärkeistä asioista julkista keskustelua ja vaikuttaa siihen, että keskeiset asiat ovat mukana puolueiden vaaliohjelmissa ja sitä kautta maan hallituksen ohjelmassa. Insinööriliiton oma viestintä ja julkaisut, kuten Insinööri-lehti, tukevat vaikuttamistyötä.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta ulottuu myös kunnissa, seutukunnissa ja alueilla tapahtuvaan päätöksentekoon. Kyse ei ole vain jäsenten edunvalvonnasta: insinöörejä ja muita tekniikan alan asiantuntijoita kuuntelemalla yhteiskunnassa syntyy koko yhteiskuntaa ja kansalaisia hyödyttäviä päätöksiä.

 

Henkilöstön edustajat

Yrityksessä voi olla henkilöstön edustajia monissa erilaisissa tehtävissä ja rooleissa, mikä riippuu muun muassa yrityksen koosta. Yleisin ja tunnetuin tehtävä on yrityksen luottamushenkilö tai luottamusmies. Henkilöstöä edustavat myös työsuojeluvaltuutettu ja hallintoedustaja, kansainvälisissä yrityksissä voi olla myös valittu EWC-edustaja.

Insinööri-lehti

Jäsenkunnan etuja valvotaan myös julkisuudessa. Insinööriliitto pyrkii herättämään jäsenilleen tärkeistä asioista julkista keskustelua ja vaikuttaa siihen, että keskeiset asiat ovat mukana puolueiden vaaliohjelmissa ja sitä kautta maan hallituksen ohjelmassa. Insinööriliiton oma viestintä ja julkaisut, kuten Insinööri-lehti, tukevat vaikuttamistyötä.

Ajankohtaista

28.10.2020

Stipendejä insinööreille

Insinöörisäätiön hallitus on päättänyt jakaa stipendejä, joita voivat hakea valmiit jo opintonsa suorittaneet insinöörit.  Säätiön sääntöjen mukaan stipendien tarkoituksena on tukea insinööritutkintoa täydentävää koulutusta tai insinööritieteitä hyödyntävää tutkimustyötä.  Toiseen tutkintoon

26.10.2020

Saitko automaattisen soiton numerosta 09 – 4272 0886?

Insinööriliiton automaattinen asiakaspalvelija soittaa ja kertoo mahdollisuudesta vaihtaa jäsenmaksulaskutuksesi e-laskutukseen. E-lasku on kätevä tapa hoitaa jäsenmaksu. Maksut tulee hoidettua ajallaan ja laskun tiedot löytyvät helposti omasta verkkopankista myös jälkikäteen. Kun

15.10.2020

KOKO-kassa on siirtynyt normaaliohjeistukseen

KOKO-työttömyyskassa pyytää jättämään ensihakemuksen kahden viikon kuluttua työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta. Koronaviruspandemian alkaessa työttömyyskassa ohjeisti yhden viikon määräajasta, mutta kassa on nyt palannut normaaliin kahden viikon määräaikaan. Hakemusten ruuhka KOKO-kassassa

Insinööri-lehti

image

Valmet Automotive käynnistää tänään 400 autonrakentajan rekrytoinnin Uudenkaupungin autotehtaalle.

image

Palkkojen kehitys on useissa maissa työehtosopimusten varassa. Monitasoiset neuvottelut turvaavat vaikeuksissa olevien yritysten toimintaa.