Edunvalvonta

Insinööriliitto ajaa ja valvoo jäsentensä etua monella alueella. Jäsenille tunnetuin osa on työmarkkinatoiminta. Sen lisäksi liitto kehittää työelämää ja työhyvinvointia muun muassa vaikuttamalla niitä koskevaan lainsäädäntöön. Myös maan elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen on liiton ydinalueita. Edunvalvonta on yhä enemmän kansainvälistä.

Kansainvälinen edunvalvonta

Edunvalvonnalla ei ole rajoja eli se on kansainvälistä: liiton edunvalvonta on vaikuttamista muun muassa Euroopan unionissa.

Työmarkkinatoiminta

Työ- ja virkaehtosopimukset ovat keskeisin osa työmarkkinaedunvalvontaa. Niistä neuvotteleminen ja sopiminen on ammattiliittojen ydintoimintaa.

Koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikka ja siihen vaikuttaminen on yksi Insinööriliiton keskeisintä ja perinteisistä edunvalvonnan kohteista. Liiton koulutuspolitiikka kiteytyy tavoitteeseen säilyttää suomalainen insinöörikoulutus kansainvälisesti korkealla tasolla.

Koulutuksessa laadun ja määrän pitää kulkea käsi kädessä. Korkeakoulujärjestelmän on tuotettava työmarkkinoille sekä tieteellisesti suuntautuneita tekniikan asiantuntijoita että käytännön osaajia. Insinöörien liikakoulutus ei ole yhteiskunnan, elinkeinoelämän eikä yksilön edun mukaista.

Elinkeinopolitiikka

Suomalainen hyvinvointi ja työllisyys lepää elinvoimaisen ja kilpailukyisen vientiteollisuuden varassa. Lähes kaikkien menestyneimpien yritysten taustalla ovat suomalaisten insinöörien ja muiden tekniikan alan asiantuntijoiden innovaatiot ja työ.

Insinööriliitto edistää jäsentensä työllisyyttä ja koko maan hyvinvointia elinkeinopoliittisen vaikuttamistyön avulla. Se on vaikuttamista päättäjiin, lakeihin ja asetuksiin niin kotimaassa kuin Euroopan unionissa. Työ vaatii tietoa ja tutkimusta, joita muun muassa liiton oma tutkimustoiminta tuottaa.

Yrittäjyystoiminta

Työelämän murros tekee yhä useammasta palkansaajasta yrittäjän. Insinööriliitossa on jäseninä paljon yrittäjiä, joiden ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen sekä aseman parantaminen ovat liiton edunvalvonnan kohteena.

Yrittäjyystoiminnan edistäminen on osa Insinööriliiton vaikuttamistyötä. Tekniikan alan elinvoimainen yrittäjyystoiminta on niin palkansaajan kuin yrittäjän etu.

Vaaleissa vaikutetaan

Yhteiskuntavaikuttaminen ja vaaleissa vaikuttaminen on osa Insinööriliiton edunvalvontaa. Tavoitteena on, että yhteiskunnallisen päätöksenteon eri tasoille valikoituu tekniikan alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden asioita ja näkökulmia ymmärtäviä ihmisiä. Tästä syystä Insinööriliitto kannustaa jäseniään osallistumaan vaaleihin ehdokkaina ja äänestäjinä.

Jäsenkunnan etuja valvotaan myös julkisuudessa. Insinööriliitto pyrkii herättämään jäsenilleen tärkeistä asioista julkista keskustelua ja vaikuttaa siihen, että keskeiset asiat ovat mukana puolueiden vaaliohjelmissa ja sitä kautta maan hallituksen ohjelmassa. Insinööriliiton oma viestintä ja julkaisut, kuten Insinööri-lehti, tukevat vaikuttamistyötä.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta ulottuu myös kunnissa, seutukunnissa ja alueilla tapahtuvaan päätöksentekoon. Kyse ei ole vain jäsenten edunvalvonnasta: insinöörejä ja muita tekniikan alan asiantuntijoita kuuntelemalla yhteiskunnassa syntyy koko yhteiskuntaa ja kansalaisia hyödyttäviä päätöksiä.

 

Henkilöstön edustajat

Yrityksessä voi olla henkilöstön edustajia monissa erilaisissa tehtävissä ja rooleissa, mikä riippuu muun muassa yrityksen koosta. Yleisin ja tunnetuin tehtävä on yrityksen luottamushenkilö tai luottamusmies. Henkilöstöä edustavat myös työsuojeluvaltuutettu ja hallintoedustaja, kansainvälisissä yrityksissä voi olla myös valittu EWC-edustaja.

Insinööri-lehti

Jäsenkunnan etuja valvotaan myös julkisuudessa. Insinööriliitto pyrkii herättämään jäsenilleen tärkeistä asioista julkista keskustelua ja vaikuttaa siihen, että keskeiset asiat ovat mukana puolueiden vaaliohjelmissa ja sitä kautta maan hallituksen ohjelmassa. Insinööriliiton oma viestintä ja julkaisut, kuten Insinööri-lehti, tukevat vaikuttamistyötä.

Ajankohtaista

3.4.2021

Parempaa palvelua verkossa

Liiton verkkosivut uudistuivat viime syksyllä ja uudistukset jatkuivat aina tähän kevääseen asti. Koko sivusto koki muodonmuutoksen ulkoasua myöten ja se käännettiin myös englanniksi.29.3. otettiin käyttöön uusi jäsentietojärjestelmä, uudet jäsensivut sekä

18.3.2021

Rakennamme parempaa palvelua – asioinnissa käyttökatkoja

Liiton verkkosivut uudistuivat viime syksyllä, jonka jälkeen julkaistiin myös englanninkieliset verkkosivut. Uudistukset jatkuvat ja nyt vuorossa ovat uudet jäsensivut, jotka julkaistaan samanaikaisesti uuden jäsentietojärjestelmän kanssa. Uudistuksen myötä uusien jäsensivujen lisäksi

9.3.2021

Member+ jäsenetupalvelu akavalaisille

Member+ on jäsenetupalvelu akavalaisille. Jäsenenä käytössäsi on akavalaisten liittojen yhteiset edut sekä Insinööriliiton omat edut kaikki koottuna samaan verkkopalveluun. Sivustolla tarjotaan ajankohtaisia etuja ja välitetään A-lomien ja jäsenjärjestöjen lomahuoneistoja. Etuja

Insinööri-lehti

image

Uudenlainen konsepti vähentää tiedonkäsittelyn hukkalämpöä ja polttoaineiden käyttöä runsaasti lämmitystä vaativissa kiinteistöissä.

image

Akava esittää maan hallitukselle maalittamisen kriminalisointia koskevan lakimuutoksen laittamista vireille pian.