21.6.2023

Ostovoimaa ja epävarmuutta

Orpon hallituksen ohjelma julkaistiin 16.6. Ohjelmaa ja sen toimenpiteitä voi jokainen arvioida itse Valtioneuvoston sivuilla olevaan neuvottelutulokseen.

On hyvä, että hallitusohjelma kohentaa palkansaajien ostovoimaa alentamalla tuloverotusta. Toki kohdennus on pieni -ja keskituloisiin, mikä jättää ison osan liiton työssäkäyvistä jäsenistä suurimman hyötyjäjoukon ulkopuolelle. Tuloveron alennus kompensoidaan alimpia arvonlisäverokantoja korottomalla.

Ehdottomasti positiivista on sitoutuminen perustaitojen parantamiseen. Insinööriliitto kampanjoi keväällä matematiikan perusosaamisen nostamisen puolesta. Nyt tähän tulee rahaa, mikä toivottavasti parantaa kurjaa tilannetta.

Mutta palkansaajien epävarmuus kasvaa. Hallitus viestii, että Suomessa siirrytään kohti pohjoismaisia työmarkkinoita. Tavoitteeksi asetettujen muutosten lista on pitkä. Henkilökohtaisen irtisanomisen helpottaminen, sopimusoikeuden antaminen kaikille työnantajille työehtosopimusten määräyksistä välittämättä, ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus, lomautusilmoitusajan laskeminen, vuoden määräaikaisten työsopimusten teko ilman perusteltua syytä, lakko-oikeuden rajaaminen ja niin edelleen.

Valitettavasti muista Pohjoismaista on kopioitu vain osa asioista. Tasapainottavia, eli työntekijöiden neuvotteluasemaa parantavia ei ole otettu ohjelmaan mukaan. Näyttää siis siltä, että epävarmuus lisääntyy.

Valtiontalouden tasapainottamiseen liittyvä lista on ohjelmassa pitkä. Mukana on myös eläkejärjestelmään kohdistuvia muutoksia. Vaikutukset ulottuvat moneen ihmiseen ja heidän läheisiinsä. On syytä toivoa ja vaikuttaa siihen, että leikkausten toteuttamisessa huomioidaan inhimillisyys ja tasapaino.

Mikään ohjelmassa esitetty asia ei tule välittömästi voimaan. Kaikki pitää valmistella, osa myös järjestöjen kanssa. Ensimmäiset toimeenpanot alkavat käytännössä vuonna 2024, joko budjetin kautta tai voimaantulevina lakeina ja lakimuutoksina. Insinööriliitto vaikuttaa valmisteluun jäsentensä etua ajaen.

Petteri Oksa
edunvalvontajohtaja