Niko Angervo

järjestöasiantuntija
050 522 9464
niko.angervo@ilry.fi
Länsi-Suomen insinööriopiskelijoiden piirivastaava
Vastuukoulut: Turun AMK, TAMK, SAMK