17.6.2022

Avainta-aloille syntyi työehtosopimus

Jukon hallitus hyväksyi tänään Avainta-alojen uuden työehtosopimuksen huhtikuun loppuun 2025.

Kolmivuotinen sopimus sisältää yhden optiovuoden. Tänä vuonna yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja kaksi prosenttia, kuitenkin vähintään 46 euroa.

Paikallinen 0,5 prosentin erä neuvotellaan 14. lokakuuta mennessä. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta.

Ensi vuonna peruspalkat nousevat 1,5 prosenttia kesäkuussa. Paikallisesta 0,4 prosentin järjestelyerästä neuvotellaan maaliskuun loppuun mennessä. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta.

Lisäksi ensi vuonna neuvotellaan liittotasolla 1,2 prosentin kehittämiserän käytöstä. Erä on käytössä kesäkuussa.

Helmikuussa 2024 käytössä on 0,4 prosentin keskitetysti jaettava kehittämiserä. Osa erästä varataan palkkausjärjestelmän kehittämiseen, ja erityistä huomiota kiinnitetään työvoiman saatavuuden parantamiseen. Osalla kehittämiserää katetaan pakollisen ryhmähenkivakuutuksen kustannuksia.

Kolmannen vuoden palkantarkastusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta osapuolet neuvottelevat 15. maaliskuuta 2024 mennessä. Jos tuolloin ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään huhtikuun lopussa 2024.

Sopimuksen myötä työntekijä saa palkallista raskausrahakautta 40 päivää. Lisäksi jatkossa kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivää. Sopimuskirjaukset vastaavat nyt perhevapaata koskevaa lakiuudistusta. Kirjaukset tulevat voimaan samaan aikaan uudistuksen kanssa 1. elokuuta.

Avaintes koskee noin 40 000:ta palkansaajaa, joista noin 4 000 kuuluu Jukon jäsenliittoihin. Juko-liittojen jäsenet työskentelevät esimerkiksi hallinto- ja toimistotehtävissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, teknisillä aloilla tai opetuksessa.