27.4.2023

Haku Yrittäjä- sekä koulutus- ja elinkeinopoliittiseen valiokuntaan on auki

Sinä liiton jäsen, joka omaat kokemusta ja/tai näkemystä yrittäjyydestä, koulutuksesta tai elinkeinopolitiikasta. Tämä on juuri sinun paikkasi osallistua ja vaikuttaa, muokata liiton näkemyksiä ja vaikuttaa.

Insinööriliitto hakee liiton asiantuntevia jäseniä toimimaan yrittäjä- sekä koulutus- ja elinkeinopoliittisen valiokunnan jäseninä. Valiokunta valitaan vuoden toimikaudeksi 1.8.2023-31.7.2024 ja se kokoontuu etäyhteyksin.

Kyse on liiton linjasta ja vaikuttamisesta. Valiokunta osallistuu sen määrittelyyn ja tuo keskusteluun tärkeitä teemoja ja voi tehdä esityksiä hallitukselle ulostuloista, kannanotoista tai muista haluamistaan aiheista.

Valiokunnan tehtävä on toimia liiton hallituksen asettamana asiantuntijaelimenä. Se käsittelee koulutus- ja elinkeinopoliittisia sekä yrittäjyysasioita. Nämä ovat teemoja, joita valiokunnan jäsenten toivotaan myös tuovan keskusteluun. Liiton asiantuntijat toimivat valiokunnassa esittelijöinä. Valiokunta käsittelee mahdollisia sen piiriin kuuluvia lausuntoja ja liiton kannanottoja.

Valiokuntaan valitaan 8–12 jäsentä. Jäsenten tulee olla Insinööriliiton jäseniä ja omata kokemusta ainakin joltakin valiokunnan substanssialueelta.

Valiokuntahaku on auki 24.4.–24.5. ja kokoonpanosta päätetään hallituksen kokouksessa 16.6.2023

Lisätiedot: edunvalvontajohtaja Petteri Oksa petteri.oksa@ilry.fi, 0201 801 839

Hae valiokuntaan hakulomakkeella.