15.8.2023

Hallitusohjelmasta eteenpäin

Työmarkkinoiden syksy on todennäköisesti rauhallinen suurimman osan sopimuksista ollessa vielä voimassa. Vauhtia tullee kuitenkin, kun hallitusohjelma muuttuu toimiksi. Se tapahtuu aikataulujen mukaan syksyllä. 

Syyskuussa on ensimmäinen konkreettinen piste, kun budjettiriihen jälkeen nähdään esitykset muun muassa veronalennuksista ja menoleikkauksista ensi vuodelle. Molemmissa on vaikeita aiheita, jotka taatusti nousevat sekä yleiseen että yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lokakuussa pitäisi olla tulossa hallituksen esitys lakko-oikeuden rajoittamisesta. Hallituksen aikomuksena on rajoittaa oikeutta poliittisiin lakkoihin eli puuttua oikeuteen osoittaa mieltä työpäivän aikana hallituksen esityksiä vastaan. Samalla on tarkoitus rajoittaa tukilakkoja eli muiden alojen mahdollisuutta tukea alaa, jonka työehdot ovat vaakalaudalla. Edelleen hallituksen tarkoitus on korottaa järjestöjen lakkosakkoja ja ulottaa ne myös yksilöihin.

Suomessa menetetään työtaisteluissa työpäiviä vähän. Työmarkkinajärjestelmä on kokonaisuus, jonka jokaista osaa tulisi muuttaa harkiten. Nyt tuntuu kuitenkin olevan kiire. Peruste on ollut se, että nyt ehdotetut käytänteet ovat käytössä myös muissa Pohjoismaissa.  Se on sinällään totta, mutta kaikissa mainituissa maissa on myös muita, palkansaajan asemaa parantavia asioita. Niitä ei kuitenkaan haluta tuoda esiin.

Heti uuden hallituksen muodostamisen jälkeen olemme aloittaneet vaikuttajien tapaamiset, joissa tuomme esiin niin huolen ostovoimasta ja leikkausten kohdentumisesta kuin panostuksesta tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vaikuttamista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa tehdään nyt ajankohtaisten asioiden äärellä unohtamatta kauaskantoisia tavoitteita. Tässä kaikessa kun on kysymys jäsentemme edusta. 

Petteri Oksa
edunvalvontajohtaja