29.2.2024

Insinööriliitto epäilee opetusmaksujen korottamista

Hallitus ehdottaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksun korottamista 45 euroon opintopisteeltä. Nykyinen enimmäismaksu on 15 euroa. Insinööriliitto suhtautuu ehdotukseen varauksella.

Korkeakouluilla on tarve tarjota entistä laadukkaampaa osaamista. Liiton mielestä on selvää, että tämä voi vaatia koulutukselta nykyistä korkeampaa hintaa.

Vaarana kuitenkin on, että enimmäismaksusta tulee samalla uusi yleinen taso, mikä voi johtaa ongelmiin.

Uudistus saattaa ohjata oppijoita avoimista opinnoista tutkintokoulutuksen puolelle. Yksilölle voi olla halvempaa hakea uutta osaamista tutkintokoulutuksesta, jos jatkuvan oppimisen puolella ei ole sopivaa rahoitusinstrumenttia kannustamaan lyhyisiin osaamiskokonaisuuksiin.

Lue liiton lausunto kokonaisuudessaan lausuntopalvelusta.