17.5.2023

Kemian alalle saatiin työehtosopimus

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Kemianteollisuus ry hyväksyivät tänään 17.5. työehtosopimuksen kemian alan ylemmille toimihenkilöille.

Sopimuksen mukaan alalla maksetaan 400 euron kertaerä kesäkuussa sekä 400 euron kertaluonteinen palkankorotusten myöhennyskorvaus heinäkuussa. Ellei paikallisesti sovita toisin muusta palkkaratkaisusta, lokakuussa 2023 maksetaan 2,2 prosentin yleiskorotus. Toukokuussa 2024 maksetaan 2,6 prosentin yleiskorotus ja lisäksi 0,9 prosentin yritys- tai työpaikkakohtainen erä.

Työehtosopimuksessa sovittiin uutena asiana tasa-arvoisista perhevapaista. Synnyttävä vanhempi saa jatkossa 40 päivän palkallisen raskausvapaan. Lisäksi sekä synnyttävä että ei-synnyttävä vanhempi saavat 28 päivän palkallisen vanhempainvapaan.

Uusi työehtosopimus tulee voimaan heti ja on voimassa 31.1.2025 saakka.

Sopimus tulee nähtäville YTN:n sivuille, kun se on saatu Kemianteollisuus ry:ssä toimitettua.