2.3.2022

Kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 7.3. kello 00.01. Kielto on voimassa seitsemän vuorokautta ja päättyy sunnuntaina 13.3. kello 23.59. 

Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) julistavat kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kiellolla järjestöt haluavat vauhdittaa maanantaina 28. helmikuuta keskeytyneitä kunta-alan sopimusneuvotteluja.

Kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 7.3. kello 00.01. Kielto on voimassa seitsemän vuorokautta ja päättyy sunnuntaina 13.3. kello 23.59.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto tulee voimaan seuraavilla sopimusaloilla: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS, kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES ja sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.

Rajaukset

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle jäävät kunta-alan viranhaltijat.

Kiellon ulkopuolelle rajataan myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Lue lisää: www.juko.fi