11.5.2022

Kunta-alan sopimuskiistaan ei ratkaisua

Kunta-alan kiistaan uudesta virka- ja työehtosopimuksesta ei saatu ratkaisua. Kaikki neuvotteluosapuolet eivät hyväksyneet sovittelulautakunnan sovintoehdotusta määräaikaan mennessä.

Sovintoesitys kaatui sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n vastustukseen. Muut sopimusosapuolet olivat valmiit hyväksymään sovintoesityksen.

Sovittelulautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkänen ei vielä tiedä, miten kunta-alan työriidan ratkaisun hakemista jatketaan. Hänen mukaansa se on nyt osapuolten välinen asia, johon sovittelulautakunta ei ota kantaa.