9.4.2024

Liiton ratkaisuja työmarkkinakiistaan

Työmarkkinoiden konkelo saadaan Insinööriliiton mukaan purettua, kun tehdään yhteisymmärryksessä ratkaisu, joka edistää hallituksen haluamia asioita ja tasoittaa kohtuuttomimpia ja ajattelemattomimpia esityksiä.

Insinööriliitto suhtautuu työmarkkinoiden kehittämiseen rakentavasti. Esitetyt työelämänmuutokset voidaan ratkaista seuraavalla tavalla:

Työrauha

Hallituksen tavoitetta poliittisten lakkojen rajaamisesta edistetään parhaiten tuomalla poliittiset lakot harkinnanvaraisuuden piiriin. Lakoista tulisi ilmoittaa 14 vuorokautta etukäteen, jolloin työtuomioistuin voi etukäteen ottaa kantaa siihen, onko ilmoitetun mittainen poliittinen lakko kohtuullinen toimenpide vai ei.

Maksimissaan kolmen vuorokauden mittaisista lakoista harkintaa ei tarvitse tehdä, vaan ne on sallittu yhdessä asiassa yhden kerran. Lakkojen ketjutus olisi kielletty, eli samasta asiasta ei uutta kolmen vuorokauden toimea voi toteuttaa. Samaa periaatetta sovelletaan myös tukilakkoihin.

Henkilökohtaista seuraamusmaksua laittomiin lakkoihin osallistumisesta ei toteuteta.

Paikallinen sopiminen

Hallituksen tavoitetta paikallisen sopimisen lisäämisestä voidaan edistää, jos samalla varmistetaan, että yrityksissä ei voida ohittaa työehtosopimuksen mukaista sopijaa. Aina, kun yrityksessä on valittu työehtosopimuksen mukainen luottamusmies tai yrityksessä on käytössä muu työehtosopimuksessa vahvistettu paikallisen sopimisen menettelytapa, yrityksessä on käytettävä näitä.

Riitojen ratkaisu kytketään työtuomioistuimeen niin, että yleiset oikeusistuimet velvoitetaan pyytämään työtuomioistuimelta lausunto.

Järjestäytymättömässä kentässä tehtävät paikalliset sopimukset tulee rekisteröidä ja tehdä liikesalaisuuksia sisältämättömiltä osin julkisiksi. Sopijaosapuolet määräytyvät työehtosopimusten mukaisesti. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, alan yrityksissä ei voi sopia paikallisesti, vaan niiden täytyy neuvotella yrityskohtainen työehtosopimus.

Yhteistoiminta

Hallituksen tavoite keventää yhteistoimintalain velvoitteita voidaan toteuttaa lisäämällä paikallista sopimista. Yritys, jossa on alle 50 henkilöä töissä, voi sopia henkilöstönsä kanssa paikallisen sopimisen menettelytapoja noudattaen, että kolmen vuoden määräaikana sen ei tarvitse noudattaa yhteistoimintalakia. Määräajan kuluttua asiasta on sovittava uudestaan.

Muutosneuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoja voidaan lyhentää hallituksen esittämällä tavalla. Samalla on varmistettava, että ensisijaisesti noudatetaan työehtosopimuksissa sovittuja aikoja ja että niistä voidaan vapaasti sopia. Lisäksi yhteistoimintalain vaade sisältömääräysten (mm. perusteet, tarkoitus, kohdistaminen) ensisijaisuudesta aikamääräyksiin (neuvottelujen minimikesto) nähden tulee korostaa entisestään.

Työmarkkinamalli

Vientivetoisesta työmarkkinamallista voidaan säätää lailla hallituksen esittämällä tavalla, kunhan turvataan valtakunnansovittelijan toimivalta. Sovittelijalla tulee olla aito mahdollisuus käyttää harkintaansa sovintoratkaisuissa. Lisäksi pitää varmistaa, että on mekanismi, joka turvaa kohtuulliset ja perustellut alakohtaiset poikkeamismahdollisuudet.