21.5.2024

Oikeus katsoi Etteplanin rikkoneen yhteistoimintavelvoitteensa

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi viime viikolla tuomionsa suunnittelualan yrityksen Etteplanin ja sen työntekijöiden välisestä riidasta.

Oikeus katsoo, että yhtiö ei täyttänyt kaikilta osin yhteistoimintavelvoitteitaan. Yhtiö ei järjestänyt neuvotteluihin riittävää edustusta henkilöstölle eikä antanut työntekijöiden tarvitsemia tietoja.

Etteplan oli järjestänyt vuonna 2020 yhteistoimintaneuvottelut, joiden jälkeen asian kantajat oli lomautettu tilapäisesti enintään 90 päiväksi.

Oikeus velvoittaa yhtiön maksamaan hyvitystä 26 työntekijälle sekä korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa. Osa heistä on Insinööriliiton ja muiden YTN-liittojen jäseniä.

Oikeuden ratkaisusta voi vielä valittaa.