3.10.2023

Stipendejä insinööreille

Insinöörisäätiön hallitus on päättänyt jakaa stipendejä, joita voivat hakea valmiit, jo opintonsa suorittaneet insinöörit. Säätiön sääntöjen mukaan stipendien tarkoituksena on tukea insinööritutkintoa täydentävää koulutusta tai insinööritieteitä hyödyntävää tutkimustyötä. Toiseen tutkintoon (esim. DI tai maisterin tutkinto) tähtäävää koulutusta ei ole säätiön puitteissa mahdollista tukea.

Stipendinhakijan tulee olla Insinööriliiton jäsenyhdistyksen jäsen.

Stipendin saajien on stipendin myöntämisen jälkeen toimitettava säätiölle todistus suoritetusta opinnäytteestä, laaditusta raportista tai tutkimusselosteesta sen valmistuttua. (ÄLÄ SIIS LÄHETÄ TODISTUSTA VIELÄ HAKEMUKSEN MUKANA).

Säätiön hallitus käsittelee hakemukset pääsääntöisesti kerran vuodessa marraskuussa. Myönnetyistä stipendeistä tiedotetaan Insinööri-lehdessä.

Hakemus tulee olla enintään yhden sivun mittainen ILMAN LIITTEITÄ ja siinä tulee olla seuraavat tiedot:
• stipendin tarkoitus
• henkilön täydellinen nimi
• henkilötunnus
• osoite
• puhelinnumero tai sähköpostiosoite
• jäsenyhdistys
• pankkiyhteys

Stipendihakemukset osoitetaan INSINÖÖRISÄÄTIÖN hallitukselle ja ne tulee toimittaa LOKAKUUN 31. PÄIVÄÄN mennessä joko
katuosoitteeseen: Insinööriliitto IL ry, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki tai
sähköpostiosoiteeseen: ilkka.uusitalo@ilry.fi