1.3.2024

Talouskatsaus: Työttömyysluvut kertovat epävarmuudesta

Työttömien määrän kasvusta huolimatta työssä käyvien määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan. 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli tammikuussa 76,5 prosenttia, kun vastaava luku oli lokakuussa 77,4.

Tuoreimmat työllisyysluvut antavat jokseenkin ristiriitaisen, mutta myös odotettua paremman kuvan työmarkkinoiden tilanteesta. Työmarkkinoilla näkyy heikko suhdanne, mutta kehitys viime kuukausista on ollut positiivista.

– Luvut ovat siinä mielessä ristiriitaisia, että työttömien määrä on kasvanut samaan aikaan kun työllisten määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Myös lomautusten osalta tilanteen voi nähdä kahdella tavalla. Lomautusten määrä laski joulukuusta, mutta määrä on edelleen selvästi korkeampi kuin vuosi sitten, Insinööriliiton ekonomisti Paavo Hurri sanoo.

Tilastokeskuksen lukujen perusteella työllisyys ei siis ainakaan ole lähtenyt laskemaan, kun tammikuun työllisyysastetta vertaa vuoden takaiseen tilanteeseen. Myös 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluvussa ei ole havaittavissa muutosta vuoden takaiseen.

Tilastokeskuksen mukaan työttömien määrä on kuitenkin kasvanut noin 20 000 henkilöllä. Myös lomautusten määrä on edelleen korkealla tasolla. Työ- ja elinkeinoministeriön työvälitystilaston mukaan kokoaikaisesti lomautettuja oli tammikuussa 35 000, mikä on 12 700 enemmän kuin vuotta aiemmin.

­– Kehitystä on kuitenkin tapahtunut positiivisempaan suuntaan, sillä kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 4 600:lla joulukuusta. Toisaalta osa lomautetuista on voinut joutua joulukuun jälkeen työttömäksi, Hurri sanoo.

Insinöörien työmarkkinatilanne näyttäisi Hurrin mukaan seuraavan yleistä työmarkkinakehitystä melko tarkasti. Kokoaikaisesti lomautettujen insinöörien määrä väheni huomattavasti joulukuusta samalla kun työttömien insinöörien määrässä oli havaittavissa kasvua.

­– Talouden epävarma tilanne näkyy juuri nyt työttömyytenä ja lomautuksina, ja sen takia esimerkiksi investointien ja yhteiskunnallisten rakennushankkeiden tärkeys korostuu juuri nyt, Hurri sanoo.

Lue koko katsaus.