19.9.2023

TKI-panostuksissa tulee huomioida teollisuuden tarpeet

Insinööriliiton Samu Salo on tyytyväinen hallitusohjelmaan sisältyvistä panostuksista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Sen sijaan budjettiriihen TKI-rahoituksen kohdennukset herättävät huolta.

– Hallitusohjelman merkittävät TKI-panostukset auttavat Suomea kuromaan kiinni vertailumaita, mutta rahoituksen ohella niiden kohdentaminen on oleellista maan kilpailukyvyn kehittymisen kannalta. Rahoitus tulee kohdistaa niin, että se varmistaa riittävän määrän oikeanlaisia osaajia ja käytännönläheisen TKI-toiminnan nyt laadukkaan akateemisen tutkimuksen lisäksi, Salo sanoo.

Salon mukaan TKI-rahoitus tulee kohdistaa niin, että erilaiset yritykset ja teollisuuden toimijat saadaan vahvasti mukaan investointeihin ja talouden kasvattamiseen.

Korkeakoulujen TKI-rahoituksessa tulee ottaa huomioon, miten ne kohdennetaan eri aloille. Sillä on merkitystä, sillä esimerkiksi tekniikkaan tehdyt panostukset kertaantuvat erityisen hyvin, kun teollisuus lähtee mukaan omilla panostuksillaan.

Salon mielestä erityisesti ammattikorkeakoulut tarvitsevat lisää TKI-rahoitusta. Aiemmasta rahoituksesta vain pieni osa on tullut ammattikorkeakouluille, joilla kuitenkin on paras alueellinen kattavuus ja läheinen yhteys yrityksiin.

– Ammattikorkeakoulut voivat tarjota suomalaiselle elinkeinoelämälle sen pitkään kaipaamaa käytännönläheistä TKI-toimintaa. Suomessa tehdään laadukasta tutkimusta, mutta sen saattamista käytäntöön saattamista on syytä vahvistaa.

Salo huomauttaa, että ammattikorkeakoulut ja niiden laaja kampusverkosto voivat tukea kattavasti ympäri Suomen, mikä mahdollistaa kaikkien alueiden kehittämisen. Käytännönläheiseen TKI-toimintaan tarvitaan myös perinteisestä poikkeavia osaajia, joita niin yritykset kuin ammattikorkeakoulutkin kaipaavat.

­– Käytännönläheisillä huippuosaajilla on työelämässä kokoaan suurempi merkitys. Myös elinkeinoelämä on kaivannut heitä pitkään, Salo sanoo.

Ammattikorkeakoulut ovat olemassaolonsa aikana todistaneet olevansa laadukkaita ja tehokkaita TKI-toimijoita verrattain pienillä resursseilla. Ilman lisärahoitusta toiminta ei kuitenkaan pääse täyteen potentiaaliinsa.

– Ammattikorkeakouluille suunnatulla rahoituksella saisimme erityisesti pk-yritykset mukaan TKI-toimintaan. Samalla tuemme työelämän kaipaamien käytännönläheisten huippuosaajien kehittymistä ja kasvatamme ammattikorkeakoulujen omaa ja niiden ympärillä olevien yritysten TKI-toimintaa, Salo summaa.