13.3.2024

Avustus ilman palkkaa jääville

Useat yritykset ovat ilmoittaneet, että käynnissä olevat SAK:n liittojen lakot johtavat tehtaiden ja työpaikkojen sulkemiseen ja töiden loppumiseen. Muun muassa UPM on kertonut tämän olevan peruste välittömään palkanmaksun loppumiseen.

Insinööriliitto pitää toimea työsulkuna eli työnantajien julistamana työtaistelutoimena. Liiton mielestä työnantajien pitäisi maksaa työntekijöille palkka seitsemältä päivältä palkanmaksun välittömän keskeyttämisen sijasta.

Mikäli Insinööriliiton jäsenet joutuvat edellä mainitun toimenpiteen kohteeksi, työnantajien palkanmaksuun liittyvien toimien oikeellisuus selvitetään tarvittaessa oikeudessa. Insinööriliitto maksaa työsulun kohteeksi joutuneille jäsenilleen työsulkupäiviltä lakkoavustuksen suuruisen (80 euroa/päivä) korvauksen.

Toimenpiteen kohteeksi joutuneita jäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä liiton asiakaspalveluun, josta he saavat ohjeet korvauksen hakemisesta.

Insinööri-lehti on avannut, mistä työmarkkinoilla olevassa solmussa on kysymys.