24.4.2023

Haalarimerkki-kilpailu

1. Yleistä

Kilpailussa ideoidaan Insinööriliiton Rakennusarkkitehtien verkostolle haalarimerkkejä.

Kilpailun parhaimmista ehdotuksista toteutetaan ainakin kaksi eri haalarimerkkiä ja parhaat ehdotukset palkitaan. Merkkejä jaetaan Insinööriliiton jäsenenä oleville rakennusarkkitehdeille ja ra-opiskelijoille.

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa rakennusarkkitehti (AMK) tutkinnon suorittanut sekä sitä opiskeleva. Kilpailu järjestetään 24.4.–5.6.2023.

2. Kriteerit ja arviointi

Haalarimerkkikilpailun teemana on ”ääriviivat”. Merkin tulee liittyä teemaan, joka on vapaasti tulkittavissa. Merkin muoto, tyyli ja värit ovat vapaasti valittavissa. Merkki voi kuvastaa verkostoa tai liittyä rakennusarkkitehtuuriin/ ra-opintoihin. Ehdotusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota teeman huomioimiseen, merkin tekniseen ja visuaaliseen kokonaisuuteen sekä toimivuuteen, selkeyteen ja sommitteluun.

Suunnittelussa kannattaa välttää pieniä yksityiskohtia sekä pientä tekstiä. Merkissä ei tarvitse olla Insinööriliitto- sanaa tai liiton merkkiä. Insinööriliiton tunnusta, tyyliteltyä poikkileikkausta suhdeviivaimesta, ei saa käyttää merkissä.

Ehdotuksen mukaan tulee liittää yhteystiedot (nimi, puh.nro, sähköposti), jotta voittajaan/voittajiin voidaan olla yhteydessä. Kilpailun raati päättää voittajan/voittajat kesäkuun 2023 aikana.

3. Oikeudet

  • Kilpailutyön on oltava kilpailijan itse tekemä originaalityö ja hänellä tulee olla kaikki tekijänoikeudet.
  • Osallistuja voi lähettää kilpailuun korkeintaan kolme (3) ehdotusta (työt numeroitava).
  • Suunnittelija antaa osallistujatyönsä Rakennusarkkitehdit-verkoston vapaaseen käyttöön ja sitoutuu siirtämään kaikki merkin käyttöoikeudet, sisältäen oikeudet mahdollisiin muutoksiin, yksinoikeudella Rakennusarkkitehdit-verkostolle.
  • Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Rakennusarkkitehdit-verkostolle.

4. Palkinto

Kaksi 50 euron S-ryhmän lahjakorttia.

5. Ehdotusten toimittaminen

Ehdotukset toimitetaan digitaalisessa muodossa (yleisimmät kuvaformaatit, kuten jpg, tiff) osoitteeseen rakennusarkkitehdit@ilry.fi 5.6.2023 klo 23.59 mennessä. Voit kysyä lisätietoja samasta sähköpostiosoitteesta.