Verkostot jäsenille

Insinööriliitto käynnistää toimintaa, jossa jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitua jäseniä hyödyttävällä tavalla. Asiantuntijaverkosto on toiminut jo vuodesta 2019 ja syksyllä 2020 käynnistetään lisäksi alla kuvattujen verkostojen toimintaa.

Ilmoittautuminen kaikkiin verkostoihin tapahtuu yhteisen lomakkeen kautta:

Ilmoittautumisen jälkeen verkoston vetäjä on sinuun yhteydessä tarkemmin. Lisätietoja verkostosta saat kyseisen verkoston kohdalle merkityltä yhteyshenkilöltä. Verkostot toimivat suomeksi English-Speaking Networkia lukuun ottamatta. 

Asiantuntijaverkosto toimii keskustelualustana erilaisen teknisen taustan omaaville jäsenille nimenomaan syvää insinööriasiantuntijuutta vaativissa kysymyksissä.  

Asiantuntijaverkosto pyrkii etsimään ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tarjoaa myös liitolle tietoa esimerkiksi lausuntopyyntöihin liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijaverkosto järjestää vuodessa vähintään yhden isomman seminaarin ja yhden avoimen keskustelutapahtuman, joissa tuodaan insinööriosaamista esiin. 

Lisätiedot: erityisasiantuntija Miihkali Härkönen (miihkali.harkonen@ilry.fi). 

Ilmoittaudu verkostoon

Asiantuntijaverkoston verkkokeskustelujen tallenteita:
Digitalisaatio kestävän kehityksen mahdollistajana
Logistiikka
Tekoäly

The network is aimed for all members, who wish to discuss Finnish working life in English and to network internationally. The network arranges discussions in O365 Teams, webinars in English on current issues and depending on interest, also annual meetings or seminars. 

More information: alueasiamies Anne Granat-Jukakoski (anne.granat-jukakoski@ilry.fi) 

Ilmottaudu verkostoon

Ammatillisten kouluttajien verkosto on tarkoitettu liiton jäsenille, jotka työssään tai vapaa-ajallaan toimivat erilaisissa ammatillisen koulutuksen tehtävissä. Tämä on kanava, jossa pääset tutustumaan, verkostoitumaan ja keskustelemaan työstäsi toisten samankaltaista työtä tekevien kanssa. Verkostossa voidaan oppia toisilta ja jakaa omaa osaamista toisten verkostolaisten kanssa yhdessä sovittujen aiheiden koulutuksissa ja keskusteluissa. 

Verkoston toiminnan alustana toimii Teams -sovellus, jossa keskustelua voi käydä ajasta ja paikasta riippumatta. Tämän lisäksi järjestetään verkkokoulutuksia ja webinaareja tai voidaan vaikka kokoontua fyysisesti seminaariin verkoston oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan. 

Lisätiedot: alueasiamies Marjo Nykänen (marjo.nykanen@ilry.fi) 

Ilmoittaudu verkostoon

Haluaisitko osallistua hyvässä porukassa jonkin joukkuelajin harrasteturnaukseen? Onko sinulla hyvä insinöörijengi tai työporukka, joka kaipaa vahvistusta turnausta varten?  

Insinööriliiton verkostotoiminta kattaa myös urheilun ja liikunnan sekä muut joukkuelajit. Liitto kannustaa ja tukee jäsenten osallistumista erilaisiin turnauksiin ja tapahtumiin Insinööriliiton joukkueena. Liiton nimissä voidaan osallistua minkä tahansa lajin kilpailuun ja tapahtuma voi olla missä päin Suomea tahansa. Liitto maksaa tiimin osallistumismaksun ja auttaa tarvittaessa joukkueen kokoamisessa. Tuen ehtona on, että joukkue koostuu liiton jäsenistä ja sen nimessä käytetään Insinööriliittoa. 

Kiinnostuitko lajista, tapahtumasta tai osallistumisesta? Ilmoittaudu mukaan ja katsotaan, saadaanko koottua joukkue kokoon. Voit myös ehdottaa turnausta tai tapahtumaa, josta olet kiinnostunut, jos sitä ei vielä löydy listalta. Myös apu joukkueiden kokoamiseen on tervetullutta. Jos sinulla on kiinnostusta joukkueen kokoamiseen ja verkostojesi laajentamiseen, ota yhteyttä. 

Osana joukkueverkostotoimintaa pelataan padelia ympäri Suomen. Ilmoittaudu mukaan viikoittaisille vakiovuoroille: ilry.fi/padel

 

Lisätiedot: alueasiamies Mikko Sormunen (mikko.sormunen@ilry.fi)

Ilmoittaudu verkostoon 

Verkosto on tarkoitettu niille liiton jäsenille, jotka työssään toimivat osa- tai kokoaikaisina myyjinä, myynnin teknisenä tukena osana myyntiprosessia, myynnin johtajina tai yrittäjinä.  

Verkoston tilaisuuksissa tarkoituksena on nostaa myyntirajapinnassa toimivien ammatillista osaamista tarjoamalla koulutusta myynnin eri osa-alueista, alan kirjallisuuden lukuvinkkejä ja mahdollisesti referaatteja kirjojen annista. Verkostossa pääset halutessasi jakamaan oppimaasi aiheesta kiinnostuneille kuulijoille ja keskustelemaan myyntiin liittyvistä ideoista, näkökulmista, tekniikoista, tuote/palveluesittelystä ja niin edelleen 

Verkoston tapaamiset pidetään lähtökohtaisesti webinaareina ja kerran vuodessa järjestetään fyysinen seminaari, jonne pyritään saamaan ulkopuolisen asiantuntijan puhumaan verkoston tärkeäksi kokemasta aiheesta. 

Lisätiedot: koulutuspäällikkö Jouni Röksä (jouni.roksa@ilry.fi) 

Ilmoittaudu verkostoon

Töissäkin pitää voida hyvin, olet sitten etätöissä, matkatöissä, lisätöissä, ylitöissä, joustotöissä tai vaikkapa ihan vain töissä. Työhyvinvointi on itseasiassa oman työnantajasikin intressi, sillä hyvinvoiva työntekijä on tuottava tehokas, aikaansaapa, luova ja innovatiivinen.  

Työhyvinvointiverkoston tavoitteena on nostaa työhön ja hyvinvointiin liittyviä aiheita esiin, aikaansaada niistä keskustelua ja tuoda hyötyä työelämän eri vaiheissa oleville verkoston jäsenille. Insinööriliiton työhyvinvointiverkosto keskittyy kaikkien toimihenkilöiden hyvinvointiin, pieniä tuotannon työntekijäpuolen luona tehtäviä excursioita unohtamatta.  

Jos sinulla on pienikin määrä kiinnostusta tai sanottavaa työelämään tai hyvinvointiin liittyen, tule mukaanLiiton työhyvinvointiverkoston toimintatapoina ovat webinaarit, keskustelut, livetapahtumat ja muut Teamsalustan tarjoamat mahdollisuudet. 

 

Lisätiedot: alueasiamies Olli Backman (olli.backman@ilry.fi) 

Ilmoittaudu verkostoon

Insinööriliiton keskeisiä vaikuttamisen kohteita on laadukkaan insinöörikoulutuksen turvaaminen ja kehittäminen. Koulutuspoliittisia teemoja Insinööriliiton vaikuttamistyössä ovat muunmuassa tutkintokoulutuksen kehittäminen, koulutusresurssien turvaaminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -toiminta, kansainvälisyys, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja jatkuva oppiminen.

Koulutuspoliittiseen verkostoon ovat tervetulleita kaikki insinöörien osaamisesta kiinnostuneet liiton jäsenet. Verkostoon osallistuminen ei vaadi kokemusta koulutus- tai opetustehtävistä. Verkostosta keskustellaan insinöörien osaamiseen liittyvistä teemoista, valmistellaan liiton poliittisia kantoja ja toimitaan liiton asiantuntijoiden vaikuttamistyön tukena.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Miihkali Härkönen (miihkali.harkonen@ilry.fi)

HUOM. ilmoittautuminen alkaa viikolla 43!

Ilmoittaudu verkostoon

Insinööriliitto edistää jäsentensä työllisyyttä toimimalla aktiivisesti elinkeinopolitiikassa. Suomen työllisyys nojaa elinvoimaisiin ja kasvaviin yrityksiin. Insinööriliitto haluaa myös edistää yksilön mahdollisuuksia luoda uraa yrittäjänä.

Elinkeino- ja yrittäjyyspoliittinen verkosto toimii näiden tavoitteiden ympärillä. Verkostossa käsitellään muunmuassa työllisyyden edistämistä, yritysten kasvun tukemista, työelämän kehittämistä ja yrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä.

Elinkeino- ja yrittäjyyspoliittiseen verkostoon ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet liiton jäsenet. Verkostosta keskustellaan työllisyyteen, elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista, valmistellaan liiton poliittisia kantoja ja toimitaan liiton asiantuntijoiden vaikuttamistyön tukena.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Miihkali Härkönen (miihkali.harkonen@ilry.fi)

HUOM. ilmoittautuminen alkaa viikolla 43!

Ilmoittaudu verkostoon

Rakennusarkkitehtien verkosto kokoaa liiton jäsenenä olevia rakennusarkkitehti (AMK) tutkinnon suorittaneita sekä sitä opiskelevia. Verkosto pitää yhteyttä insinööriliittolaisiin rakennusarkkitehteihin järjestämällä koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia. Verkosto tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen rakennusarkkitehtiopiskelijayhdistysten kanssa. Insinööriliiton piirissä verkosto antaa lausuntoja rakennusarkkitehteja koskeviin koulutus- ja elinkeinopoliittisiin kysymyksiin. Riippuen verkoston aktiivisuudesta saatamme järjestää koulutusten lisäksi myös ekskursioita.

Lisätiedot:

Lisätiedot: Puheenjohtaja Aapo Räinä ja alueasiamies Mikko Sormunen. Kysy verkostosta: rakennusarkkitehdit@ilry.fi

Verkoston tavoitteena on tarjota esihenkilöasemassa oleville juuri heitä hyödyntäviä palveluita. Kasvattaa valmiuksia esihenkilötehtävissä toimimiseen, kuin luonnollisesti auttaa verkostoitumaan vastaavassa työelämätilanteessa olevien kanssa.

Lisätiedot: kenttä- ja kehityspäällikkö Kalle Kiili
Kysy verkostosta: Kalle.Kiili@ilry.fi