20.2.2023

Insinööriliiton mainoskampanja alkaa

Matematiikan heikentyneet oppimistulokset ovat hälyttäviä. Peruskoulun päättävän nuoren tulee osata lukea, kirjoittaa ja laskea.

Tämän takia Insinööriliitto haluaa kiinnittää helmikuussa alkavalla mainoskampanjallaan päättäjien ja koko yhteiskunnan huomiota heikentyneisiin matematiikan oppimistuloksiin.

Insinööriliitto on esittänyt päättäjille konkreettisia keinoja tulosten parantamiseksi. Peruskoulun matematiikan opetusta tulee lisätä ja opetuksessa tulee kiinnittää huomiota perustaitojen kehittymiseen. Perusopetuksessa tulee pitää huoli, että sieltä poistuvilla on riittävä taitotaso seuraavia opintoasteita varten, ja osaamisvajeet täytyy korjata viimeistään seuraavan luokan aikana.

Kuuden viikon kampanja-aikana mainoksia voi kuulla ja nähdä niin radiossa, televisiossa kuin sosiaalisessa mediassa. Mainoskampanja alkaa viikolla 8 radiomainonnalla, jota seuraa viikolla 10 alkaen televisiomainos ja sosiaalisen median mainokset.

Kampanjan aihetunnuksena toimii #LasketaanTasoKorkeammalle.

Matematiikan ja tekniikan osaamisen tasoa pitää nostaa. Ei leikata tulevilta insinööreiltä siipiä.

Lasketaan yhdessä taso korkeammalle. Insinööriliitto.