7.11.2023

Myytti: ”Sairaus estää henkivakuutuksen?”

Henkivakuutusyhtiö Kalevan mielenkiintoinen artikkeli yleisestä myytistä henkivakuutukseen liittyen.

Henkivakuutusyhtiö Kalevan teettämän kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että monille suomalaisille on epäselvää, millä perusteilla henkivakuutus myönnetään. Joka viides uskoo virheellisesti, että henkivakuutuksen voi saada ainoastaan täysin terve henkilö. Tuloksista käy ilmi, että henkivakuutuksen ehtoja luullaan tiukemmiksi kuin ne ovat. 20 prosenttia vastaajista väittää esimerkiksi uskovansa tai tietävänsä, ettei hän olisi oikeutettu henkivakuutukseen. Tulokset selviävät Henkivakuutusyhtiö Kalevan lokakuussa 2022 YouGov Finlandilla teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 2 011 suomalaista.

– Se, että näin moni tällä tavalla evää itse itseltään henkivakuutuksen, on yllättävä tieto. Kyselyn tulokset antavat kuitenkin asialle selityksen. Lähes puolet suomalaisista nimittäin uskoo, että henkivakuutusta ei voi saada, jos on joskus sairastanut syövän. Tämä tieto on kuitenkin väärä. Jos syöpää tai muuta pahanlaatuista kasvainta ei ole sairastanut viimeiseen kolmeen vuoteen, henkivakuutuksen saamiselle Kalevasta ei ole estettä, Henkivakuutusyhtiö Kalevan johtaja Minna Mikkanen sanoo.

– Kyselyn vastaajista 25 prosenttia nimeää sydän- ja verisuonitaudin henkivakuutuksen ehdottomaksi esteeksi. Myös tämä käsitys on virheellinen. Jos ei ole sairastanut viimeiseen viiteen vuoteen sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimintaa tai aivoverisuonisairautta, henkivakuutuksen kyllä saa kauttamme, Mikkanen jatkaa.

Kyselyssä arveltiin henkivakuutuksen esteeksi usein myös MS-tautia, mielenterveysongelmia, muistisairauksia, alkoholin käyttöä, diabetesta, tupakointia ja epilepsiaa. Nämä eivät estä henkivakuutuksen saamista Kalevasta. Normaalia alkoholin käyttöä ei kielletä, mutta huumeiden käyttö on henkivakuutuksen saamisen este.

Joka kolmas ei osaa sanoa, mitkä tekijät estävät henkivakuutuksen saamisen

Moni suomalainen on henkivakuutuksesta heikosti perillä. Noin joka kolmas ei tiedä, onko lääkärintarkastus pakollinen tai onko terveysselvityksen tekeminen vaivalloista.

Niistäkin, jotka arvioivat tietävänsä, monella on väärää tietoa. Esimerkiksi 20 prosenttia suomalaisista luulee virheellisesti, että henkivakuutuksen saa vain, jos on täysin terve.

– Näin ei onneksi ole. Meillä henkivakuutus voidaan myöntää jopa vakavia sairauksia sairastaneille. Toki sen, mitä terveydentilastaan vakuutusyhtiölle kertoo, täytyy pitää paikkansa, Mikkanen toteaa.

– Lähes 40 prosenttia kyselyn vastaajista uskoo, että henkivakuutuksen saadakseen pitää käydä ensin lääkärintarkastuksessa. Kalevan myöntämässä henkivakuutuksessa lääkärikäyntiä tai lääkärintodistusta ei tarvita. Lisäksi joka kolmas suomalainen sanoo, että henkivakuutuksen edellyttämän terveysselvityksen tekeminen on vaivalloista. Vaivalloisuuden kokeminen on toki aina henkilökohtaista, mutta meillä terveysselvityksessä on vain viisi kysymystä, joihin riittää kyllä- tai ei-vastaus. Kokonaisuudessaan henkivakuutuksen ostaminen vie vain muutaman minuutin ja vakuutus tulee voimaan heti, Mikkanen muistuttaa.

Kalevalla markkinoiden helpoin terveysselvitys, joka sisältää 5 kysymystä:

  • Oletko sairauslomalla?
  • Oletko paraikaa tai oletko ollut kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä?
  • Käytätkö tai oletko käyttänyt huumeita tai muita päihteitä kuin alkoholia, oletko ollut hoidettavana tai tutkittavana alkoholin tai muun päihteen käytön vuoksi?
  • Onko sinulla ollut syöpä tai muu pahanlaatuinen kasvain viimeisen 3 vuoden aikana?
  • Onko sinulla ollut sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta tai aivoverisuonisairaus viimeisen 5 vuoden aikana?

YouGov Finland toteutti kyselytutkimuksen lokakuussa 2022 Henkivakuutusyhtiö Kalevan toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 2 011 yli 18-vuotiasta suomalaista. Naisia vastaajista oli 51 prosenttia ja miehiä 49 prosenttia. Kyseessä on edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

Artikkelin on kirjoittanut Henkivakuutusyhtiö Kaleva ja lähteenä Kalevan kyselytutkimuksen tulokset.